Home

Tusenstråle

Telekia speciosa
Yellow oxeye
Foto Kristin Vigander Asker (Gartneritomta) juni 07 Foto Kristin Vigander VF Tjøme juni 2010 Foto Kristin Vigander VF Tjøme juni 2010

Tusenstråle er en fremmed art vurdert med høy risiko (HI) 2024

Latinsk navn  
Familie Asteraceae- Korgplantefamilien
Karakteristika Flerårig, grov. Blad bredt eggformet eller rombeformet, bare de øverste sittende, grovt dobbelt sagtannet, grissent finhåret under, snaue oppå. Stengel grenet øverst med store kurver i halvskjerm. Kurv 5-6 cm bred. Korgdekkblad brede og butte.
Størrelse 50-200 cm
Andre som ligner
Utbredelse Innført som prydplante, av og til naturalisert i fuktig eng, skogkanter, vannkanter, veikanter og skrotemark
 
   
Foto Kristin Vigander VF Tjøme juni 2010