Home

Tvillingsiv

Juncus biglumis
Two-flowered rush
Polartåg
Toblomstret Siv
Kaksikkovihvilä
Flagasef

Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander OP Sjoadalen aug 2012
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie  
Størrelse 5-15 cm
Karakteristika Flerårig. Små tuer med trådsmale blad ved grunnen, og rette strå som bare har ett blad. Oftest to blomster, det ene litt høyere oppe enn det andre, og med det mørkebrunt støtteblad som når tydelig over blomstene. Blomsterblad først gule, til slutt nesten svarte, butte, 2.5-3 mm lange.
Andre som ligner Trillingsiv
Voksested Fuktig snøleie, flytjord, noen ganger elve- og bekkekanter.