Home

Tyrihjelm

Aconitum septentrionale
Wolf's-bane
Nordisk stormhatt
Nordisk Stormhat
Lehtoukonhattu
Foto Kristin Vigander Svartådalen juli 2001 Foto Kristin Vigander Svartådalen juli 2001 Foto Kristin Vigander Røros juli 2001
   
Latinsk navn Akoniton = grekernes navn på giftplante. Septentrionale = nordlig.
Familie Ranunculaceae - Soleiefamilien
Karakteristika Flerårig, opptil 2,5 m høy. Tykk, loddrett rotstokk. Svakt grenet stengel, store håndflikete blad.
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
   
Foto Kristin Vigander Råstul Hjartdal juni 2017