Home

Bøk

  Fagus sylvatica
Foto Kristin Vigander Øverland april 2007 Foto Kristin Vigander Bygdø mars 2007 Foto Kristin Vigander Ås mai 2006
Foto Kristin Vigander Ås mai 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Sagvann mai 2007 Foto Kristin Vigander Jar april 2019
Foto Tove Hafnor Dahl frøplanter fra Hasseltangen mai 2007 Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl frøplanter fra Hasseltangen mai 2007
   
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner