Home

Gråor

  Alnus incana
Grey alder
Foto Kristin Vigander Salten juli 2005 Foto Kristin Vigander juli 2005 Foto Kristin Vigander AK Granfoss november 2009
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Betulaceae - bjørkefamilien
Karakteristika Tre eller stor busk med lysegrå bark, løs ved og rød kjerneved. Vinterknopper butte og hårete. Unge kvister korthårete. Blad matte, dobbelt sagtannet, spisse eller avrundet i toppen, med 8-15 par nerver. Hunrakler nesten sittende.
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Svartor
 
 
Foto Kristin Vigander AK Granfoss november 2009 Foto Kristin Vigander AK Granfoss november 2009