Home

Naverlønn

  Acer campestre
Field maple
Foto Kristin Vigander TE Hasselholmen (Kragerø) juli 2010 Foto Kristin Vigander TE Hasselholmen (Kragerø) juli 2010 Foto Kristin Vigander TE Hasselholmen (Kragerø) juli 2010
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Aceraceae - lønnefamilien
Karakteristika

Lite tre opp til 10 m. Kvister hårete. Unge blad lodne, til slutt hår bare på nervene på undersiden. Skjermkvaster med hårete grener. Få blomster, de kommer samtidig med bladene. Frukter filtlodne, vinger står rett ut.

Størrelse 10 m
Utbredelse Innført, noen steder naturalisert i skog. Kommer fra Europa og V-Asia
Andre som ligner