Home

Rognasal

  Sorbus hybrida

Foto Kristin Vigander Brevik mai 2005
Den virtuelle flora    
    Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 2004
 
Foto Kristin Vigander juni 2005 Foto Kristin Vigander juni 2005  
   
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika

Lite tre. Oftest 1-2 par frie småblad (noen ganger flere) og stort mangelappet, oftest avrundet endesmåblad. Blad gråhåret under. Øreblad på årsskudd smale og omtrent linjeformet og hele, faller av tidlig.

Størrelse 3-7 m
Utbredelse  
Andre som ligner