Home

Ugrasknavel (Ettårsknavel)

Scleranthus annuus ssp annuus
Annual knawel
 
Foto Kristin Vigander, Tofte september 2004 Foto Kristin Vigander, Tofte september 2004  
Den virtuelle flora
Ugrasknavel er en underart av ettårsknavel. Trolig innført.
Latinsk navn scler-anthos = hårdblomstret, fordi blomstene dannes av de tykke, hårde begerbladene. annuus = årlig
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Ett-eller toårig. Stengler liggende eller opprette, spriker fra hverandre, grågrønne. Begerfliker trekantet med smal, hvit kant.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner Flerårsknavel
Utbredelse Bofast ugras på veikanter, tun, i åker og på skrotemark.