Home

Vårarve

Cerastium semidecandrum
Little mouse-ear
Foto: Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto: Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Gressholmen mai 2009
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Ettårig, lysegrønn, kjertelhåret. Stengel tynn, grenet øverst. Øvre støtteblad er hinnekantet i den øvre tredjedelen. 5-tallige blomster. Begerblad hinndkantet, håret på midten, snaue i spissen og ofte i kanten. Kronblad smale, 2-4 mm, kortere enn begerbladene. 5 pollenbærere. Kapsel stikker langt ut av begeret. Kapselskaft til slutt nedbøyde.
Størrelse 5-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig på fuktig, nitrogenrik jord over hele landet.