Vårerteknapp

Home Lathyrus vernus
Spring Pea
Foto Kristin Vigander Asker april 2003   Foto Kristin Vigander mai 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Lathyrus er et gammelt erte-navn, vernus = vår-
Familie Ertefamilien
Karakteristika Stengel opprett, furet. Blad uten klengetråd, med 2-4 par småblad. Klase med 4-6 blomster, 13-20 mm lange, først
Størrelse 20-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ikke sjelden. Østlandet nord til Stor-Elvdal i Hedmark, Vestlandet, Trøndelag og nord til Hemnes i Nordland.
 
Foto Kristin Vigander BU Konnerud juni 2005 Foto Tove Hafnor Dahl AA Kvernhuskjerr mai 2009