Vårrublom

Home Erophila verna
Common whitlowgrass
Foto Kristin Vigander Bygdø april 2006 Foto Kristin Vigander Hovedøya mai 04 Foto Kristin Vigander Bygdø april 06
Den virtuelle flora
Latinsk navn ero-phila = vårelskende, verna = vår
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

Ettårig, spinkel, glatt urt. Stengel opprett, bladløs, rosettbladene ved marken er egg-lansettformete og stjernehårete. Blomster 4-tallige, hvite til rødlige med dypt kløvde kronblad, 2-3 mm lange.
Vår-rublom regnes ofte for å tilhøre en egen slekt, blant annet fordi kronbladene er dypt todelte, slik at vi for en gangs skyld har en korsblomst der korsformen ikke er så tydelig. Navnet refererer til blomstringstiden, og vår-rublom er en av våre aller tidligste vårblomster, men den er så puslete at den ofte blir oversett. Vår-rublom spirer allerede om høsten, og overvintrer som rosett. Blomstrer neste vår, og visner ned før sommeren. Kan derfor vokse på nokså tørrre steder, ofte på grusete veier og plasser.

Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig i Sør-Norge, finnes opp til Nordland.

 

Foto Kristin Vigander Bygdø april 2006 Foto Kristin Vigander Moss april 2008 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005
Foto ØF Asmaløy april 2009 Foto Krisitn Vigander Ekeberg mai 2019 Foto Krisitn Vigander Ekeberg mai 2019