Home

Vårsalat

Valeriana locusta
Common cornsalad
Foto Kristin Vigander Brevik mai 05Foto Kristin Vigander Brevik mai 05Foto Kristin Vigander Brevik mai 05
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie

Valerianaceae - Vendelrotfamilien

Karakteristika

Stengel oftest liggende, gaffelgrenet fra grunnen. Blad spatelformet, butte. Krone blåhvit. Frukt sammentrykt 1.5-3mm lang. De to sterile rommene er omtrent like store som det fertile.

Størrelse5-20 cm
Andre som ligner
UtbredelseGrusstrand og tangvoll, ugress i åker og på skrotemark. Spredt omkring Oslofjorden.