Home

Vårskrinneblom

Arabidopsis thaliana
Thale cress
Foto: Kristin Vigander    
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Arabidopsis = arabis-lignende. Thal (1542-1583) var en tysk botaniker.
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

1-årig. Blågrønnlig. Stengel nederst hårete. Rosettblad helkantet - tannete, med stjernehår. Stengelblad ofte med hel kant. Kronblad 2-4 mm, hvite. Støvknapper 0.2-0.4 mm. Skulpe ofte 1-2 cm, snau, 2 ganger så lang som skaftet. Vokser ofte sammen med vårrublom og sandarve. Spirer om høsten, blomstrer tidlig neste vår.

Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig på åpen, tørr, nokså mager sandjord. Finnes til Troms, men er vanligere sørpå.
  Foto Kristin Vigander Eløya Larkollen mai 2015 Foto Kristin Vigander Lilløyplassen, Fornebo april 2019