Home

Vaid

Isatis tinctoria
Woad
 
     
Gammel fargeplante, indigo
Den virtuelle flora
Funnsted
Dato
Latinsk navn tinctoria av latinsk tingere = farge, tinctus = farget. vaid kommer av latinsk vitrum, et navn som ble brukt allerede på Caesars tid.
Familie

Korsblomstfamilien

Karakteristika

Gule kronblad, 3-4 mm. Stengel med mange blad, blågrønn. Blomsterstand rikt forgrenet øverst. Skulpe med 1 frø, 12-18 mm, gulbrun, med vinger, henger på fint skaft. Blad hele, lansettformete, øverst stengelomsluttende.

Størrelse 40-100 cm
Andre som ligner Kan ikke med sine hengende frukter forveksles med andre korsblomstplanter.
Utbredelse Ganske sjelden på jord med mye stein og grus. Muligens i spredning.