Home

Vaniljerot

Monotropa hypopitys
Yellow birds-nest
Foto Kristin Vigander Hof juli 2005 Foto Kristin Vigander Hof juli 2005 Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike august 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Mono = enkelt, tropo = levevis. Navnet skal sikte til at planten ofte er det eneste som vokser i de mørke skogene. Hypopitis = under gran, men den vokser like mye under andre trær.
Familie Ericaceae - lyngfamilien
Karakteristika Sykelig gul farge, skjør, saftig stengel uten blad, voksested i dyp skygge. Bladskjellene er uten klorofyll, planten kan dermed ikke lage sitt eget organiske stoff. Vaniljerot har et rikt forgrenet rotsystem. Vaniljeroten kommer opp med spissen nedbøyd, og beskytter dermed blomsterknoppene. Lukter svakt vanilje.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ikke vanlig, oftest i furuskog, Østlandet nord til Trysil i Hedmark, ellers i kyst- og fjordstrøk nord til Tysfjord i Nordland.
  Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Tove Hafnor Dahl Sagvann september 2007