Home

Vasshøymole

Rumex aquaticus
Scottish dock
Foto Kristin Vigander AK Holmen Asker juli 2008 Foto Kristin Vigander AK Holmen Asker juli 2008 Foto Kristin Vigander AK Holmen Asker juli 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel furete. Blad store, trekantete eller eggeformet, 1.5-2 ganger så lange som brede, - spisse, med tverr eller grunt hjerteformet grunn og flat jevn kant. Høy topp med mange opprette grener i tett samling. Langt fruktskaft med et utydelig ledd nedenfor midten. Fruktdekkblad eggrunde til trekantet, alle uten korn. Nøtt bredest rundt midten.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse Vannkanter, sump og sumpskug, tangvoll. Noe næringskrevende. Østlig.Nokså vanlig på Østlandet
 
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2007