Home

Vasskjeks

  Berula erecta
Lesser water-parsnip
Bäckmärke
Sideskærm
Foto Kristin Vigander Sverige Tåkern juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Tåkern juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Tåkern juli 2013
 

Den virtuelle flora

Vasskjeks er fredet, med rødlistekategori VU

Latinsk navn  
Familie Apiaceae - Skjermplantefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel rund, hul, nedre del krypende. Blad i vann 2-3 ganger finnet, med linjeformete småblad. Overvannsblad finnet med 5-10 par eggformete, tannete småblad. Kronblad hvite.
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Grøfter og bekker. I de senere år bare funnet i Hvaler, Larvik og som nyetablert i Farsund.
 
 
Foto Kristin Vigander Sverige Tåkern juli 2013 Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008