Home

Vegamaure

Galium normanii

Foto Kristin Vigander NO Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008
Vegamaure er rødlistet- VU (Sårbar)
Familie Rubiaceae - maurefamilien
Karakteristika Flerårig, leddene er mindre enn dobbelt så lange som bladene. Det kan være opptil 7-9 blader i kransene. Bladene er oftest 5-7 ganger så lange som brede. krone gulhvit, 3-4 mm bred.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Tørr, baserik hei og beitemark. Lokalt vanlig i NO Vega.
Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008