Veiarve

Home Cerastium glomeratum
Sticky mouse-ear
Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012 Foto Kristin Vigander RO Karmøy juni 2012
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Carophyllaceae - nellikfamilien
Karakteristika Ettårig. Lysegrønn, mykt langhåret og øverst også kjertelhåret. Blad bredt ellpitiske. Begerblad smalt hinnekantet, langhåret i toppen. Kronblad 3,5-5,5 mm, nesten jevnlange med begerbladene. Kapsel dobbelt så lang som begerbladene, gullglinsende når den er tørr.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner
Utbredelse Innført, bofast. Tidlige funn på ballast. Nå i rask spredning på veikanter, skogsstier, tun, i hager og gartnerier, på skrotemark.
Foto Kristin Vigander Asker august 2005 Foto Kristin Vigander Kreta mars 2016 Foto Kristin Vigander Kreta mars 2016