Home

Veikveronika

veronica scutellata
Marsh Speedwell
Foto Kristin Vigander Lista juni 06 Foto Kristin Vigander Siljan juni 2004 Foto Kristin Vigander Siljan juni 2004
Den virtuelle flora
Funnsted Sørkedalen
Dato juli 03
Latinsk navn scutellata avledes ofte av scutum, og skulle i såfall bety lite skjold. Men det er språklig galt. Avledningen er av scutra, som betyr liten skål.
Familie Maskeblomstfamilien
Karakteristika
Størrelse 10-50 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ganske vanlig på våt, næringsrik jord med bevegelig grunnvann. Kildedrag, sumpskog, skogbekker, grøfter.