Home

Vill gulrot

Daucus carota
Wild Carrot
Foto Kristin Vigander Jar juli 2003 Foto Kristin Vigander Jar juli 2003 Foto Kristin Vigander Jar juli 2003
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Daucus var et ubestemt navn på skjemplanter i alminnelighet hos de gamle grekerne, er først i middelalderen blitt fast forbundet med gulrot. Carota var et gulrotnavn fra oldtiden, visstnok først og fremst brukt om den ville gulroten.
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika

Stengel tett, furet, ruhåret. Blad med smale fliker. Skjermstrålene bøyd innover i knopp og frukt. Storsvøp med lange, parflikete blad. Også med småsvøp. Skjermen ofte konkav, sentralblomsten vanligvis purpurrød. Frukt 2-4 mm, taggete. Rot smal og hvit.
Gulrot kjennes fra elle våre andre skjermplanter på svøpbladene. Både stor- og småsvøp er vel utviklet, og spesielt storsvøpbladene er store og kamformig finnet. Det er de ikke hos noen annen.

Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ganske vanlig på åpen, tørr næringsrik jord.


 

Foto Kristin Vigander Östgötland juli 2013 Foto Kristin Vigander Östgötland juli 2013 Foto Kristin Vigander Östgötland juli 2013
 
Foto Kristin Vigander Östgötland juli 2013 fjorårets plante