Home

Vipestarr

Carex extensa
Long-bracket sedge
Foto Tove Hafnor Dahl Soppekilen juli 2006 Foto Kristin Vigander Oterøy august 2006 Foto Kristin Vigander Soppekilen august 2006
Den virtuelle floraen
GRUPPE 5 SEKSJON CERATOCYSTIS
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer. Blad smale og renneformete, blankt gressgrønne, 1-3 mm brede. Strå rake. Akssamling av et kortskaftet hannaks og 2-3 eggformete hunnaks som sitter nokså tett sammen. Støtteblad opprette, smale, det nederste 8-10 cm langt. Dekkskjell brede og blekbrune med grønn nerve som går ut i en brodd. Fruktgjemme 2.5-4 mm langt, matt grågrønt og ofte noe rødflekket, med tydelige nerver, med et kort, slett og utrandet nebb.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Strandeng. Svært sjelden
Foto Kåre Homble Soppekilen august 2006   Foto Kristin Vigander TE Oterøy juli 2013