Home

Calliandra haematocephala

  Calliandra haematocephala

Foto Kristin Vigander Taurito Gran Canaria mars 2008 (artsbestemmelse litt usikker)    
Familie Fabales - Fabaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner Se også http://www.kristvi.net/flora/C/calliandra.html
Utbredelse og voksested