Home

Føllblom

  Leontodon sp

Foto Kristin Vigander Tenerife november 2004 Artsbestemmelse usikker. Gjetter på leontodon  
Familie Asterales - Asteraceae
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested