Forklaring på noen begreper

       
Sorus (flertall sori)

En samlig av sporangier hos bregneplanter, oftest avlang eller rund. Sitter oftest på undersiden av bladene

.

   
Sporangium, sporehus et gjemme som inneholder sporer    
Sporofyll Hos mange karsporeplanter sitter sporangium på spesielle blad som kalles sporofyll    
Strobilus (flertall strobili)

a) Aksformet samling av sporofyll hos kråkeføtter og sneller
b) Kongler

   
Sporer Formeringsorgan hos sporeplanter    
 
Eksempel på strobili hos kråkeføtter