Villblomstenes dag 2014

Kristins flora finner du her

 

 

Turen gikk fra Grini bro, turleder Kristin Vigander. Det møtte 25 personer. Ingen barn, bortsett fra en dame med barn i barnevogn. Hun greide å ha med vognen et stykke, - men måtte nok gi opp etter en stund.
Det ble snakket litt om rødlistete og svartelistede planter:
Rødlisten inneholder en oversikt over planter som er sårbare og truet i norsk natur, og som vi gjerne vil ta vare på.
Svartelisten inneholder en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge.
Turleder avsluttet turen ved Lysejordet. Noen av deltakerne snudde også der. Men John Tibballs (leder i Lysakervassdragets Venner) fulgte resten av gruppen videre til Fåbrofossen.

For å få mere informasjon om de enkelte artene, kan du klikke på bildet :-)

 
Turens høydepunkt var vel breiflangrene, vakre orkideer!
Synd den ikke var i blomst ennå !
Blærestarr. Denne er rødlistet, og vokser ved Grinidammen.
Vi så ikke planten underveis, men Kristin hadde med et eksemplar for fremvisning.
Turen startet ved Verket, arbeiderboligen til Grini Teglverk Husmannsplassen Saga tilhørte Grini gård. Her bodde sagmesteren.
 
   
Kratthumleblom Gulflatbelg    
 
Mjødurt. En vanlig plante i Norge. Geitrams. En vanlig plante. Ullborre er en plante som er kategorisert med svært høy risiko for å være en trussel in norsk natur. Det vokser mange av dem langs Lysakerelva Kanadagullris var ikke kommet i blomst ennå. Men vi snakket om den på turen. Dette er en plante som er på svartelisten med svært høy risiko.
 
Vi så på forskjellen mellom gresstjerneblom og skogstjerneblom. Dette er gresstjerneblom som vokste i enga foran husmannsplassen Saga. Skogstjerneblom vokste på det fuktige området etter broen som går over til Holtesaga. Her fant vi også bekkeveronika. I et lite forvirret øyeblikk fortalte jeg at det var legeveronika, men ble heldigvis korrigert av en av turdeltakerne :-) Legeveronika fant jeg like etter at jeg hadde forlatt gruppen. Her er den.
 
Timotei vokste på enga nedenfor husmannsplassen Der så vi også engreverumpe Vendelrot var det mye av Hundekjeks kjente alle
 
Tysbast er en giftig plante, som blomstrer på bar kvist tidlig om våren. Teiebær (tågebær) er ikke giftig. De røde bærene smaker litt syrlig. Men du må vite hva du spiser, ikke ta noen sjanser !! Firblad er en morsom plante å finne.
Hele planten har vært brukt i urtemedisinen, men ofte brukes bare rotstokkene (rhizomene), bladene eller bærene. Et homeopatisk preparat som kalles Paris quadrifolia lages av urten.
Det var mye liljekonvallblader i skråningene.
 
Hvitbladtistel har gjennom århundrene vært en flittig benyttet plante til behandling av sår, både ved skader, brannsår og gnagsår. Plantesaften ble dryppet direkte i såret, og bladene lagt på som omslag. Lokalnavnet giktgras på planten viser til at plantesaften eller avkok av urten også ble brukt til innsmøring ved gikt. Åkertistel var ikke i blomst ennå Hundegress Høymole
 
Groblad Gjøksyre - kan brukes i salater Sveve... det finnes tusenvis av forskjellige svever.
En veldig vanskelig slekt. Dette er nok en skogsveve
Russekålen breier seg. Den er på svartelisten, med høy risiko
 
Vi fant noen sopp. Dette er flatkjuke Skrukkeøre Glade turdeltakere