Kristins Flora

Hvitpannebieter

Merops bullockoides

White-fronted bee-eater

Foto Kristin Vigander Drotskys, Botswana november 2016 Foto Kristin Vigander Drotskys, Botswana november 2016 Foto Kristin Vigander Drotskys, Botswana november 2016
Latinsk navn
Familie  
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse  
 
   
Foto Kristin Vigander Drotskys, Botswana november 2016