Kristins Flora

Kaffersolfugl

Cinnyris fusca

Dusky sunbird

Foto Kristin Vigander Spitskoppe Namibia november 2016 Hann Foto Kristin Vigander Spitskoppe Namibia november 2016 Hann Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016 Hunn
  Endemisk for sørlige Afrika. Veldig vanlig der
Latinsk navn
Familie Passeriformes (spurvefugler) - Nectariniidae (Solfuglfamilien)
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse Hekker ikke i Norge
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016 Hunn Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016 Hunn Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016 Hunn