Home

Musvåk ssp. vulpinus

  Buteo vulpinus
Steppe buzzard
Foto Kristin Vigander Fra Mahango til Botswana, Namibia november 2016 Foto Kristin Vigander Fra Mahango til Botswana, Namibia november 2016 Foto Kristin Vigander Fra Mahango til Botswana, Namibia november 2016
  Underart av musvåk