Home

Rock kestrel

  Falco rupicolis
Rock kestrel


Foto Kristin Vigander Fra Kunene til Etosha, Namibia november 2016 Foto Kristin Vigander Fra Kunene til Etosha, Namibia november 2016 Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016
  Har ikke funnet noe offisielt norsk navn på denne. Tidligere ble den ansett som en underart av tårnfalk, men er nå utskilt som egen art.