Home

Blyglente

Ictinia plumbea
Blumbeous kite
 
Foto Kristin Vigander Baganera, Guyana november 2014 Foto Kristin Vigander Baganera, Guyana november 2014  
Latinsk navn
Familie Rovfugler
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse  
Andre som ligner