Home

Bydue

Columba livia
Feral pidgeon

Foto Kristin Vigander Østensjøvann mai 06 Foto Kristin Vigander Østensjøvann mai 06 Foto Kristin Vigander Østensjøvann april 2008

Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Columbidae - duer
Karakteristika Lik klippeduen i form, enkelte av draktvariantene er presis lik klippedue. Men mange varianter.
Størrelse Lengde 38-43 cm, vingespenn 68-77 cm
Utbredelse Tettstedenes byduer stammer fra klippeduer (forvillet fra dueslag). Spredt og tallrik i byer og tettbebyggelse, hekker i smale åpninger på hus og loft, og i bergvegger. Standfugl,
Andre som ligner