Kristins flora
Cuba og Bahamas fugler

Cubagresspurv

Tiaris canorus
Cuban grassquit

Foto Kristin Vigander Bahamas november 2012 Foto Kristin Vigander Bahamas november 2012 Foto Kristin Vigander Bahamas november 2012
Informasjon
Familie Passeriformes - Thraupidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse  
Forvekslingsart