Home

Dvergsvane

  Cygnus columbianus
Tundra swan

 

Foto Rolf Johansen Lista (Sædgås i forgrunnen) Foto Rolf Johansen (dvergsvanen i midten, til venstre sangsvane)  
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Sangsvane