Kristins flora

Egretthegre

Ardea alba
Great egret
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011
Informasjon
Familie Pelicaniformes - Ardeidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse
 
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander La Camargue Frankrike mai 2013 Foto Kristin Vigander Amazonas Brasil november 2014
 
Foto Kristin Vigander Georgetown Guyana november 2014 Foto Kristin Vigander Namibia/Botswana november 2016 Parc Tsarasotra Madaagaskar oktober 2017