Home

Fjelljo

  Stercocarius longicaudus
Long-tailed skua
 
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander  
  Kilde: Gyldendals store fugleguide.
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika Liten og slank, knapt som en hettemåke i kroppen, men kan gi større inntrykk i flukt pga de lange, smale vingene. Lett flukt, nesten ternelikt fjærende. For vane å steile brått og la seg falle i havet.
Voksen sommer: Svart hette, kontrast på oversiden mellom mørke svingfjær og lysere brungrå vingedekkere, ingen lys håndbasisflekk under samt svært langt og smalt stjertspyd.
Ungfugl: varierer som hos tyvjo, skilles fra denne på silhuetten (slank kropp, smale vinger, mer langstrakt stjertparti).
Størrelse Lengde 35-41 cm ( i tillegg stjertspyd hos voksen sommerfugl - 12-24 cm). Vingespenn 88-105 cm.
Utbredelse Hekker i nordligste Europa på snaufjell og tundra, ofte langt fra havet. Overvintrer hovedsakelig i S-Atlanteren. Ses sjelden på trekk i V-Europa i mai og aug.-sept.
Andre som ligner Tyvjo