Home

Flekksnipe

Actitis macularia
Spotted sandpiper
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander Baganara Guyana november 2014 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011
Informasjon Informasjon
Familie Charadriiformes - scolopacidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse
Ligner Strandsnipe
 
Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011 Foto Kristin Vigander Baganara Guyana november 2014 Foto Kristin Vigander elvetur Costa Rica desember 2011