Home

Sort og hvit fluesnapper

  Ficedula hypoleuca
Pied flycatcher

Hunn

Hunn

Hann
Foto Kristin Vigander Røros juli 2005 Foto Kristin Vigander Røros juli 2005 Foto Kristin Vigander Frankrike la Camargue mai 2013
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander RO Utsira oktober 2011 Foto Kristin Vigander Frankrike La Camargue mai 2013 Hunn Foto Kristin Vigander Frankrike La Camargue mai 2013 Hann
 
Foto Kristin Vigander Sverige Tåkeren juli 2013 Foto Kristin Vigander Fiskum mai 2016 Foto Kristin Vigander Fågelviken Sverige juni 2018