Home

Gulspurv

Emberiza citrinella

Hann

Hunn


Hunn

Foto Kristin Vigander AK Fornebu juni 2009 Foto Kristin Vigander AK Åstad mai 2010 Foto Kristin Vigander Semsvann mai 2010
Hør gulspurven synge her
Familie
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Foto Kristin Vigander Slependen Bærum februar 2009 Foto Svein Hjelmeset
Til Geoatlas
Foto Kristin Vigander AK Åstad mai 2010
Foto Norman Hagen - hann Foto Kristin Vigander Falkøping juni 2009 Foto Kristin Vigander Falkøping juni 2009
   
Foto Kristin Vigander Maridalen mars 2017