Home

Heipiplerke

  Anthus pratensis
Meadow pipit
Foto Kristin Vigander Lista juli 06 Foto Kristin Vigander Lista juli 06 Foto Kristin Vigander Lista juli 06
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika Olivengråbrun og beige eller skittenhvit. Lengdestripet drakt. Rosa ben (skjærpiplerken har mørke ben).
Størrelse 14-15.5 cm lang
Utbredelse Hekker i åpent terreng, på fjellheier (meget tallrikt), gressrike strandenger, beitemark.
Andre som ligner Trepiplerke, men heipiplerken har noe spinklere nebb, trepiplerka har rosa basis på undernebbet. Heipiplerken har litt diffusere, mindre kontrastrikt tegnet hode med utydeligere markert øyenbrynstripe og litt smalere og ikke like lys skjeggstripe. Ryggen er kraftigere stripet enn hos trepiplerke.
 
Foto Kristin Vigander Røros juli 2005
Bestemt av Sindre Molværsmyr
Foto Kristin Vigander TR Salangen september 2011 Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012
 
 
Foto Kristin Vigander OP Fokstumyra juli 2016 Foto Kristin Vigander Reykjavik juni 2019