Home

Hvitryggspett

  Dendrocopos leucotos
White-backed woodpecker
Foto Svein Hjelmeset Geoatlas Foto Svein Hjelmeset Geoatlas  
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner