Kristins flora
Cuba og Bahamas fugler

Kanadasevjespett

Sphyrapicus varius
Yellow-bellied sapsucker

Foto Kristin Vigander Cuba Cayo Blanco november 2012 Foto Kristin Vigander Cuba Cayo Blanco november 2012 Foto Kristin Vigander Cuba Cayo Blanco november 2012 (ung fugl)
Informasjon
Familie Piciformes - Picidae
Karakteristika
Størrelse  
Utbredelse  
Forvekslingsart