Kristins fugler

Til Kristins flora

Kristins Fugler  - 1000 arter
Sist oppdatert 18.09.2018

Alle bilder med andre fotografer enn meg selv, har jeg fått tilsendt. Jeg bruker ikke andres bilder med mindre fotografen selv har bedt om det.

 

Fotografer:
Kristin Vigander
Norman Hagen (NH)
Svein Hjelmeset (SH)
Idar Nilssen (IN)
Jarle Johansen (JJ)
Kåre Homble (KH)
Anita Mechlenborg (AM)
Nils Evald Biti (NEB)
Rolf Johansen (RJ)
Kjell-Magne Ellingsen (KME)
Gisèle Beaudoin (GB)

Alfabetisk liste norske navn
Alfabetisk liste latinske navn


Kontakt meg gjerne for kommentarer

Fugler fra Irland mars 2011
Fugler fra Galapagos og Mellomamerika okt 2011
Fugler fra Cuba og Bahamas november 2012

Lommer
Dykkere
Stormfugler
Skarver
Pelikanfugler
Storkefugler
Flamingoer
Svaner

ANDEFUGLER:
Gjess
Ender

 


ROVFUGLER:
Gribber
Ørner
Glenter
Hauker
Våker
Falker

Skogshøns
Fasaner
Rikser
Traner
Trapper

Vadere
Joer
Måker
Terner


Alker
Sandhøns
Duer
Gjøker
Ugler
Nattravner
Bietere, råkefugler
Spetter
Lerker
Svaler
Seilere

Hokkoer

 

 

SPURVEFUGLER - PASSERIFORMES
Spurver
Buskspurver
Jernspurver

Erler
Piplerker
Fossekall og sidensvans
Finker
Smetter - Troglodytiidae
Sangere - Sylviidae
Varslere
Vevere - Ploceidae

Trostefugler
Trupialer
Stærer
Kråkefugler
Suler
Fluesnappere
Tyranner
Trekrypere
Meiser

Tanagere

Bylbyler
Solfugler

  Hekker i Norge
     
Lommer - Gaviidae Til toppen      


Smålom
Red-throated Loon
Gavia stellata


Storlom
Arctic Loon

Gavia arctica


Dykkere - Podicipedidae Til toppen    

Toppdykker
Great Crested Grebe
Podiceps cristatus

Horndykker (JJ)
Horned Grebe
Podiceps auritus

Gråstrupedykker
Red-necked Grebe
Podiceps grisegena

Svarthalsdykker
Eared Grebe
Podiceps nigricollis

Ringnebbdykker (Brasil)
Pied-billed grebe
Podilymbus podiceps

Pygmédykker (Bahamas)
Least grebe
Tachybaptus dominicus

Dvergdykker (Kina)
Little grebe
Tachybaptus ruficollis

Madagaskardykker (Madagaskar)
Madagascan grebe
Tachybaptus pelzelnii
Stormfugler - Procellariiformes Til toppen      

Albatross
Phoebastria irrorata

Havhest
Fulmarus glacialis
   
Skarver - Phalacrocoracidae Til toppen      


Storskarv
Phalacrocorax carbo


Toppskarv
Phalacrocorax aristotelis

Totoppskarv (Cuba)
Phalacrocorax auritus

Flodskarv (Bahamas)
Phalacrocorax brasilianus

Kappskarv (Namibia)
Phalacrocorax capensis

<Hvitbrystet skarv>
Phalacrocorax lucidus


Orientdvergskarv (Sri Lanka)
Phalacrocorax niger

Langhaleskarv (Namibia, Botswana, Zambia)
Phalacrocorax africanus

Amerikaslangehals (Bahamas)
Anhinga anhinga

Skjeggslangehals (Namibia, Borneo)
Oriental darter
Anhinga melanogaster
   
Pelikanfugler - Pelecaniformes
Til toppen
     

Brun pelikan (Galapagos)
Pelecanus occidentalis

Hvit pelikan (Namibia)
Pelecanus onocrotalus
   

Egretthegre (Cuba)
Ardea alba

Gråhegre
Ardea cinere

Purpurhegre (Frankrike)
Purple egret
Ardea purpurea

Herodiashegre (Costa Rica)
Ardea herodias

Cocoihegre (Brasil)
Ardea cocoi

Goliathegre (Botswana, Namibia)
Ardea goliath

Madagaskarhegre (Madagaskar)
Humblots heron
Ardea humbloti
 

Topphegre (Frankrike, Namibia)
Ardeola ralloides

Vinhegre (Kina)
Ardeola bacchus

Mangrovehegre (Sri Lanka)
Ardeola grayii grayii

Prydhegre
Madagascar pond heron
Ardeola idea

Silkehegre (Italia)
Egretta garzetta

Strandhegre (Bahrain)
Egretta gularis

Blåhegre (Costa Rica)
Egretta caerulea

Snøhegre (Costa Rica)
Egretta thula

Duskhegre (Sri Lanka, Namibia, Borneo)
Intermediate egret
Egretta intermedia

Kritthegre (Kina)
Egretta eulophotes

Skyggehegre (Namibia)
Egretta ardesiaca

Madagaskarsilkehegre (Madagaskar)
Dimorphic egret
Egretta dimorpha

Kuhegre (Cuba)
Bubulcus ibis

Kuhegre (Kina)
Bubulcus ibis coromandus
   

Grønnrygghegre (Cuba)
Butorides virescens

Krabbehegre (Brasil, Kina, Namibia, Madagaskar)
Butorides striata

Båtnebbhegre (Costa Rica)
Cochlearius cochlearius
 

Natthegre (Costa Rica, Botswana)
Nycticorax nycticorax

Gulkronehegre (Galapagos)
Nycticorax violaceus

Nankinghegre (Borneo)
Nankeen night-heron
Nycticorax caledonicus

Dvergtigerhegre (Costa Rica)
Tigrisoma fasciatum
Suliformes - Sulefugler Til toppen      

Havsule
Northern gannet
Morus bassanus

Blåfotsule (Galapagos)
Sula nebouxii

Nazcasule (Galapagos)
Sula granti

       

Rødnebbtropikkfugl (Galapagos)
Phaeton aetereus

Fregattfugl
Fregata minor

Fregattfugl (Brasil)
Fregata minor
 
Storkefugler Ciconiiformes Til toppen      

Stork (Frankrike)
Ciconia ciconia


Ullhalsstork (Kenya)
Ciconia episcopus


Svartkronestork (Borneo)
Storm's stork
Ciconia stormi
 

Marabustork (Tanzania)
Leptoptilos crumeniferus


Afrikagapenebb (Namibia)
African openbill
Anastomus lamelligerus

   

Gulnebbstork (Kenya)
Mycteria ibis

Bronseibis (Frankrike)
Plegalis falcinellus

Skjestork (Gran Canaria)
Platalea leucordia

Afrikaskjestork (Namibia)
Platalea alba

Hadadaibis (Tanzania)
Bostrychia hagedash

Flikibis (Etiopia)
Bostrychia carunculata

Skyggefugl (Kenya)
Scopus umbretta

Gråibis (Brasil)
Theristicus caerulescens

Rødmaskeibis (Brasil)
Phimosus infuscatus

Helligibis (Botswana)
Threskiornis aethiopicus

Grønnakkeibis (Brasil)
Mesembrinibis Cayennensis
 

Sadelnebbstork (Tanzania)
Ephippiorhynchus senegalensis
     
Flamingoer Phoenicopteridae Til toppen      


Flamingo
Phoenicopterus roseus


Dvergflamingo
Phoenicopterus minor

Chileflamingo
Phoenicopterus chilensis

SvanerTil toppen      

Knoppsvane
Cygnus olor


Sangsvane (SH) Geotlas
Cygnus cygnus


Dvergsvane (RJ)
Cygnus columbianus
 
Gjess Til toppen      

Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus

Grågås
Anser anser
   

Kanadagås
Branta canadensis

Hvitkinngås
Branta leucopsis

Ringgås (Irland)
Branta bernicla

Rødhalsgås
Branta ruficollis
90
Niland
Alopochen aegyptiana

Gravand
Tadorna ferruginea

Rustand
Tadorna ferruginea

Kapprustand (Namiba)
Tadorna cana
       
Ender Til toppen      
Treender      

Mandarinand (Spania)
Aix galericulata

Brudeand (Spania)
Aix sponsa
   
Anatidae Gressender      

Stokkand hunn
Anas platyrhynchos

Stokkand hann
Anas platyrhynchos
Lyd

Snadderand
Anas strepera

Rødfotand
Anas rubripes

Stjertand hann (SHJ)
Anas acuta

Stjertand hunn
Anas acuta

Brunnakke
Anas penelope

Amerikablesand
Anas americana


Krikkand
Anas crecca


Knekkand (Spania)
Anas querquedula

Hvitkinnand (Bahamas)
Anas bahamensis

Flekknebband (Kina)
Anas poecilorhyncha zonorhyncha


Skjeand (SH) Geoatlas
Anas clypeata

Kappand (Namibia)
Anas capensis

Hottentottand (Namibia)
Anas hottentota

Rødnebband (Madagascar)
Red-billed teal
Anas erythrorhyncha

Kamand (Namibia)
Sarkidiornis melanotos

Praktdvergand
African Pygmy-goose
Nettapus auritus

Kafferand (Namibia)
Oxyura maccoa

Marmorand (Mallorca)
Marbeled duck
Marmaronetta angustirostris

Harlekinand (Island)
Histrionicus histrionicus

Lappfiskand
Mergellus albellus
   
Dykkender Til toppen      

Taffeland
Aythya ferina

Ringand (Bahamas)
Aythya collaris

Bergand
Aythya marila

Toppand
Lyd
Aythya fuligula

Hvitøyeand (Menorca)
Ferruginos pochard
Aythya nyroca
     

Ærfugl hann Lyd
Somateria molissima

Ærfugl hunn
Somateria molissima

Svartand
Melanitta nigra

Sjøorre
Melanitta fusca

Havelle
Clangula hyemalis

Kvinand hann Lyd
Bucephala clangula

Kvinand hunn
Bucephala clangula

Rødhodeand
Netta rufina
Fiskender Til toppen      

Laksand hann
Mergus merganser

Laksand hunn
Mergus merganser

Siland hann Lyd
Mergus serrator

Siland hunn
Mergus serrator
Plystreender      

Rødnebbplystreand (Brasil)
Dendrocygna autumnalis

Maskeplystreand (Namibia)
White-faced whistling duck
Dendrocygna viduata

Hetteplystreand
Wandering whistling duck
Dendrocygna arcuata
 
   

 

Moskusand
Cairina moschata
 
 

 
ROVFUGLER Til toppen      
Gribber Til toppen      

Kalkunkondor (Costa Rica)
Cathartes aura

Svartkondor (Costa Rica)
Coragyps atratus

Hettegribb (Etiopia)
Necrosyrtes monachus

Skogkondor (Brasil)
Cathartes melambrotus

Myrkondor
Cathartes burrovianus

Åtselgribb (Menorca)
Egyptian vulture
Neophron percnopterus

Øregribb (Kenya)
Torgos tracheliotus
 

Skjellgribb (Kenya)
Gyps ruppellii

Hvitryggribb (Tanzania)
Gyps africanus

Gåsegribb (Spania)
Griffon Vulture
Gyps fulvus
 
Accipritida Ørner Til toppen      

Havørn
Haliaeetus albicilla

Flodørn (Namibia)
Haliaeetus vocifer

Hvitbukhavørn (Borneo)
White-bellied sea-eagle
Haliaeetus leucogaster

Småelveørn (Borneo)
Lesser Fish-Eagle
Haliaeetus humilis

Båndelveørn (Borneo)
Grey-headed Fish Eagle
Haliaeetus ichthyaetus
     

Svartørn (Kina)
Ictinaetus malayensis

Fiskeørn
Osprey
Pandion haliaetus
   

Haukørn (Frankrike)
Hieraaetus fasciatus

Dvergørn (Menorca)
Booted eagle
Hieraaetus pennatus

Slangeørn (Frankrike)
Circaetus gallicus

Brunslangeørn (Tanzania, Namibia)
Circaetus cinereus

Kongeørn
Aquila chrysaetos

Savanneørn (Kenya)
Aquila rapax

Afrikahaukørn (Namibia)
Aquila spilogaster

Bantuørn
Wahlberg's eagle
Aquila wahlbergii

Kampørn (Namibia)
Polemaetus bellicosus

Gjøglerørn (Namibia)
Terathopius ecaudatus

Dvergskogørn (Borneo)
Wallace's hawk-eagle
Nisaetus nanus

Rødbukørn (Borneo)
Rufous-bellied hawk-eagle
Lophotriorchis kienerii

Orientsnokørn (Borneo)
Crested Serpent Eagle
Spilornis cheela
     

Sektretærfugl (Tanzania)
Sagittarius serpentarius
     
       
Accipitridae - Glenter Til toppen      

Svartglente (Italia)
Milvus migrans

Glente (Sverige)
Milvus milvus

Gulnebbsvartglente (Etiopia)
Milvus migrans aegyptius

Svartvingeglente (Kenya)
Elanus caeruleus

Blyglente (Guyana)
Ictinia plumbea

Rustlegglente (Brasil)
Harpagus diodon

Braminglente (Sri Lanka)
Haliastur indus indus
 
Accipitridae - Hauker Til toppen      

Spurvehauk (JJ)
Accipiter nisus

Topphauk (Kina)
Accipiter trivirgatus

Froskehauk (Kina)
Accipiter soloensis
 


Billehauk hann (Madagaskar)
Frances sparrowhawk
Accipiter francesia


Billehauk hunn (Madagaskar)
Frances sparrowhawk
Accipiter francesia
   

Sivhauk (Sverige)
Circus aerigunosus

Enghauk (Frankrike)
Circus pygarus

Myrhauk (Kina)
Circus cyaneus

Afrikasivhauk
Circus ranivorus

Madagaskar sivhauk (Madagaskar)
Malagasy harrier
Circus macrosceles
     

Bleksanghauk (Namibia)
Melierax canorus

Gjøkbaza (Namibia)
African cuckoo-hawk
Aviceda cuculoides

Brunbaza (Borneo)
Jerdon's baza
Aviceda jerdoni

Øglehauk
Lizard buzzard
Kaupifalco monogrammicus
Accipitridae - Våker Til toppen      

Fjellvåk
Buteo lagopus

Musvåk
Buteo buteo

Steppevåk (Namibia, Kypros)
Buteo buteo ssp. vulpinus

Galapagosvåk
Buteo galapagoensis

Vepsevåk
Pernis apivorus

Orientvepsevåk (Borneo)
Crested honey buzzard
Pernis ptilorynchus
  190

Fiskevåk
Busarellus nigricollis

Madagaskarvåk (Endemisk for Madagaskar)
Madagascan buzzard
Buteo brachypterus
   
Falconidae - Falker Til toppen      

Tårnfalk
Falco tinnunculus

<Rock kestrel> (Namibia)
Falco rupicolis


Lerkefalk
Falco subbuteo


Dvergfalk (NEB)
Falco columbarius

Spurvefalk (Cuba)
Falco sparverius


Aftenfalk (Frankrike)
Falco vespertinus


Rødfalk (Frankrike)
Falco naumanni

Skiferfalk (Namibia)
Falco ardosiaceus

Slettefalk (Namibia)
Falco rupicoloides

Eleonorafalk (Mallorca)
Eleonora's falcon
Falco eleonorae

Madagaskarfalk (Madagaskar)
Malagasy kestrel
Falco newtoni

Vandrefalk (Madagaskar)
Peregrine falcon
Falco peregrinus ssp. radama

Hvitpannefalkonett (Borneo)
White-fronted Falconet
Microhierax latifrons
     

Kremkarakara (Brasil)
Milvago chimachima
     
  GALLIFORMES - HØNSEFUGLER    
Skogshøns Til toppen      

Lirype (JJ)
Lagopus lagopus

Fjellrype (SH) Geoatlas
Lagopus muta

Orrhøne (NH)
Tetrao tetrix

Orrhane (JJ)
Tetrao tetrix
Phasianidae - Fasaner og perlehøns Til toppen      

Fasan
Fasianus colchius


Hjelmperlehøne (Kenya)
Numida meleagris

Brillefrankolin (Namibia)
Pternistis adspersus

Rødhøne
Red-legged partridge
Alectoris rufa

Berghøne
Chukar Partridge
Alectoris chukar

Paljetthøne (Madagaskar)
Madagascar partridge
Margaroperdi madagarensis

Borneohøne (Endemisk for Borneo)
Red-breasted partridge
Arborophila hyperythra

Shonafrankolin (Zambia)
Natal francolin
Francolinus natalensis

Rødstrupefrankolin (Kenya)
Francolinus afer

Halsbåndfrankolin (Kypros)
Black Francolin
Francolinus francolinus


Ridderfasan (Borneo, Endemisk)
Bornean crested fireback
Lophura ignita
     
Sandhøns Til toppen      

Tobeltesandhøne (Namibia)
Double-banded sandgrouse
Pterocles bicinctus

Namaquasandhøne (Namibia)
Namaqua sandgrouse
Pterocles namaqua

Kalaharisandhøne (Botswana)
Burchell's sandgrouse
Pterocles burchelli

Hvitbuksandhøne (Frankrike)
Pterocles alchata

Kinabambushøne (Kina)
Bambusicola thoracicus
     
Hokko Til toppen      

Svarthokko (Costa Rica)
Chamaepetes unicolor

Parykkhokko (Costa Rica )
Penelope purpurascens

Sothokko (Brasil)
Penelope obscura
 

Rødknopphokko (Brasil)
Crax globulosa

Rødstrupehokko (Brasil)
Pipile cujubi
   
  GRUIFORMES - TRANEFUGLER    
Rikser - Rallidae Til toppen      


Vannrikse (SH) Geoatlas
Rallus aquaticus


Madagaskarrikse (Madagaskar)
Madagascan rail
Rallus madagascariensis


Sivhøne
Gallinula chloropus
 

Sothøne
Fulica atra

Amerikasothøne (Bahamas)
Fulica americana

Knoppsothøne (Namibia)
Fulica cristata

Sultanhøne (Mallorca, Rolf Johansen)
Porphyrio porphyrio

Etiopiarikse (Etiopia)
Rougetius rougetii

Svartrikse (Kenya, Namibia)
Amaurornis flavirostra

Hvitbrystrikse (Maldivene, Borneo)
White-breasted waterhen
Amaurornis phoenicurus
 

Flekksvømmerikse (Zambia)
African finfoot
Podica senegalensis
     
TranerTil toppen      

Trane
Grus grus

Blåtrane (Namibia)
Anthropoides paradiseus

Vortetrane (Namibia)
Bugeranus carunculatus
 
Trapper - Otididae Til toppen      

Dvergtrappe (Frankrike)
Tetrax tetrax

Koritrappe (Kenya, Namibia)
Ardeotis kori


Rødtopptrappe (Namibia)
Lophotis ruficrista

 

Hvitskafttrappe
Eupodotis afraoides

Savannetrappe (Kenya, Masai Mara)
Eupodotis senegalensis

Namibtrappe (Namibia)
Eupodotis ruppelli
 
Vadere Charadriiformes Til toppen      

Tjeld
Haematopus ostralegus ostralegus

Kappsvarttjeld (Namibia)
Haematopus moquini

Amerikatjeld (Galapagos)
Haematopus palliatus

Avosett
Recurvirostra avosetta

Stylteløper (Costa Rica)
Black-winged stilt
Himantopus himantopus

Svartkronestylteløper (Cuba)
Black-necked stilt
Himantopus mexicanus

Afrikasaksenebb (Botswana)
African skimmer
Rynchops flavirostris
 

Triel (Frankrike)
Burhinus oedicnemus

Flekktriel (Tanzania)
Burhinus capensis

Vanntriel (Namibia)
Burhinus vermiculatus
 

Dverglo (Gran Canaria)
Charadrius dubius

Sandlo
Charadrius hiaticula

Hvitbrystlo (Frankrike)
Charadrius alexandrinus

Hvitkranslo (Kenya)
Charadrius tricollaris

Saltsjølo (Namibia)
Chestnut-banded plover
Charadrius pallidus

Strandlo (Namibia)
Charadrius marginatus

Kittlitzlo (Namibia, Madagaskar)
Kittlitz' plover
Charadrius pecuarius

Rødbrystlo
Charadrius asiaticus

Ørkenlo (Bahrain)
Greater sandplover
Charadrius leschenaultii

Boltit (Spania)
Eurasian dotterel
Charadrius morinellus
   

Sibirlo
Pluvialis fulva
     

Fjæreplytt
Calidris maritima

Sandløper (Frankrike)
Calidris alba

Myrsnipe (SH) geoatlas
Calidris alpina

Tundrasnipe
Calidris ferruginea

Dvergsnipe
Calidris minuta

Polarsnipe
Calidris canuta
   
 
Steinvender
Arenaria interpres


Strandsnipe

Commmon sandpiper
Actitis hypoleucos


Flekksnipe (Costa Rica)
Actitis macularia

Riksesnipe (Madagaskar)
Greater painted-snipe
Rostratula benghalensis
     

Heilo (JJ) Lyd
Pluvialis apricaria

Tundralo (Bahamas)
Pluvialis squatarola
   

Vipe
Vanellus vanellus

Brillevipe (Oman)
Vanellus indicus

Stripehodevipe (Kenya, Botswana)
African wattled lapwing
Vanellus senegallus

Smedvipe (Tanzania)
Vanellus armatus

Bronsevipe (Brasil)
Vanellus chilensis

Lovipe (Brasil)
Vanellus cayanus

Gråhodevipe (Kina)
Vanellus cinereus

Kronvipe (Namibia)
Vanellus coronatus

Langtåvipe (Botswana)
Vanellus crassirostris

Hvitkronevipe (Namibia)
White-headed lapwing
Vanellus adiceps

Sporevipe (Kypros)
Spur-winged Lapwing
Vanellus spinosus
 

Brakksvale (Frankrike, Namibia)
Glareola pratincola

Orientbrakksvale (Kina)
Glareola maldivarum

Steinbrakksvale (Botswana)
Rock pratincole
Glareola nuchalis

Madagaskarbrakksvale (Madagaskar)
Madagascan pratincole
Glareola ocularis

Tobelteløper (Namibia)
Smutsornis africanus

Hvitvingeløper (Namibia)
Cursorius rufus
  299

Willetsnipe (Nicaragua)
Tringa semipalmatus

Grønnstilk
Tringa glareola

Skogsnipe (NH)
Tringa ochropus

Damsnipe (Kina)
Tringa stagnatilis

Rødstilk (Frankrike)
Tringa totanus

Sotsnipe
Tringa erythropus

Gluttsnipe
Tringa nebularia

Eremittsnipe (Surinam)
Tringa solitaria

Svarthalespove
Limosa limosa

Lappspove
Limosa lapponica

 

Småspove (Kina)
Numenius phaeopus

Dvergspove (Kina)
Numenius minutus

Storspove
Numenius arquata
 
       

Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago

Svømmesnipe (SH) Geoatlas
Phalaropus lobatus

Polarsvømmesnipe
Phalaporus fulicarius
 

Brushane
Philomachus pugnax

Rugde (RJ)
Scolopax rusticola

Asiabekkasinsnipe (Kina)
Limnodromus semipalmatus
 

Krabbeeter (Zanzibar)
Dromas ardeola

Gulpannebladhøne (Costa Rica)
Jacana spinosa

Rødflikbladhøne (Brasil)
Jacana jacana

Afrikabladhøne (Namibia)
Actophilornis africanus
Joer Til toppen      

Fjelljo
Stercorarius longicaudus

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

Polarjo
Stercorarius pomarinus
 

Storjo
Catharacta skua
     
Måker Til toppen      

Hettemåke
Larus ridibundus

Smalnebbmåke (Frankrike)
Larus genei

Fiskemåke
Larus canus

Svartehavsmåke
Larus melanocephalus

Gråmåke
Larus argentatus

Gulbeinmåke
Larus michaellis

Sildemåke
Larus fuscus

Svartbak
Larus marinus


Gulehavsmåke
Larus saundersi


Lattermåke (Bahamas)
Larus atricilla

Polarmåke
Larus hyperboreus

Grønlandsmåke (RJ)
Larus glaucoides

Namibmåke (Namibia)
Larus hartlaubii

Taremåke (Namibia)
Larus vetula

Gråhodemåke (Namibia)
Grey-headed gull
Larus cirrocephalus

Middelhavsmåke
Audouin's gull
Larus audouinii

Armenermåke (Kypros)
Larus armenicus

Krykkje (IN)
Rissa tridactyla
   
Terner Til toppen      

Sandterne (Frankrike)
Sterna nilotica

Makrellterne
Sterna hirundo

Rødnebbterne
Sterna paradisaea
 

Hvitkinnsvartterne (Frankrike)
Chlidonias hybrida

Hvitvingesvartterne (Frankrike)
Chlidonias leucopterus

Rovterne (Cuba)
Sterna caspia
 

Svartnakketerne (Maldivene)
Sterna sumatrana mathewsi
     

Dvergterne
Sternula albifrons

Amazondvergterne (Brasil)
Sternula superciliaris
   

Hinduterne (Namibia)
Thalasseus bergii
     
AlkerTil toppen      

Alkekonge
Alle alle

Lunde
Fratercula arctica

Teist
Cepphus grylle
 

Alke
Alca torda

Lomvi
Uria aalge

Polarlomvi
Uria lomvia
 
Pingviner Til toppen      

Kappingvin
Spheniscus demersus
     
Duer Til toppen      

Hvitkronedue (Bahamas)
Columba leucocephala

Ringdue
Columba palumbus

Spragledue (Etiopia)
Columba guinea

Kanaridue (Tenerife)
Columba bollii

Klippedue (Tenerife)
Rock dove
Columba livia

Bydue
Columba livia var domestia
   

Tyrkerdue
Streptopelia decaocto

Turteldue (Gran Canaria)
Streptopelia turtur

Palmedue (Tanzania)
Streptopelia senegalensis

Klagedue (Tanzania)
Streptopelia decipiens

Rødøyedue (Tanzania)
Streptopelia semitorquata

Rustvingedue (Etiopia)
Streptopelia lugens

Perlekragedue (Kina)
Streptopelia chinensis

Perlekragedue (Sri Lanka)
Streptopelia chinensis ceylonensis

Gråhodedue (Kina)
Streptopelia tranquebarica

Savannedue (Namibia)
Streptopelia capicola

Sebradue (Borneo)
Zebra dove
Geopelia striata
 

Galapagosdue
Zenaida galapagoensis

Hvitvingedue
Zenaida asiatica

Øredue (Equador)
Zenaida auriculata

Picazurodue (Brasil)
Cypseloides senex

Hispanioladue
Patagiornesas inornata

Spurvedue (Cuba)
Columbina passerina


Kaneldue
Columbina talpacoti

 

Maskedue (Namibia, Madagaskar)
Namaqua dove
Oena capensis

Grønnflekkalvedue (Namibia)
Turtur chalcospilos

Blodhaleblådue (Madagscar)
Madagascan blue pigeon
Alectroenas madagascariensis

Smaragddue (Borneo)
Emerald dove
Chalcophaps indica

Tumbler

Palettgrønndue (Borneo)
Pink-necked green pigeon
Treron vernans

Bronsekeiserdue (Borneo)
Green imperial pidgeon
Ducula aenea
 
Gjøk Cuculidae Til toppen      

Gjøk Lyd
Cuculus canorus

Skjæregjøk (Frankrike)
Clamator glandarius

Guiragjøk (Brasil)
Guira guira
 

Bengalsporegjøk (Kina)
Centropus bengalensis


Kobberhalesporegjøk (Namibia, Botswana)
Centropus cupreicaudus


Hvitbrynsporegjøk (Zambia)
White-browed coucal
Centropus superciliosus

Tolosporegjøk (Madagaskar)
Malagasy coucal
Centropus toulou

Orientsporegjøk (Borneo)
Greater coucal
Centropus cinensis

Brunmalkoha (Borneo)
Raffle's malkoha
Rhinortha chlorophaea

Rødnebbmalkoha (Borneo)
Red-billed malkoha
Zanclostomus javanicus

Kastanjemalkoha (Borneo)
Chestnut-breasted malkoha
Phaenicophaeus curvirostris

Glattnebbani (Bahamas)
Crotophaga ani

Storani (Brasil)
Crotophaga major

Masketurako (Tanzania)
Corythaixoides personatus
403
Gråturako (Namibia)
Corythaixoides concolor

Grønnebbkoel Hann (Maldivene)
Eudynamys scolopaceus

Grønnebbkoel Hunn (Maldivene)
Eudynamys scolopaceus
   

Blåkoa (Madagaskar)
Blue coua
Coua caerulea

Rødpannekua (Madagaskar)
Red-fronted coua
Coua reynaudii

Toppkoa (Madagaskar)
Crested coua
Coua cristata

Sakalavakoa (Madagaskar)
Coquerel's coua
Coua coquereli

Kjempekoa (Madagaskar)
Giant coua
Coua gigas

Rødkronekoa (Madagaskar)
Red-capped (olive-capped) coua
Coua ruficeps ssp. olivaceiceps

Klagegjøk (Borneo)
Plaintive cuckoo
Cacomantis merulinus ssp. threnodes

Gråhakegjøk (Borneo)
Malaysian Cuckoo-Hawk
Hierococcyx vagans
UglerTil toppen    

Kattugle (SH)
Strix aluco

Panugle
African wood-owl
Strix woodfordii

Brunlinjeugle (Borneo)
Brown Wood Owl
Strix leptogrammica
 


Haukugle (JJ) Lyd
Surnia ulula


Hornugle
Asio otus

Spurveugle
Glaucidium passerinum
 

Madagaskarugle (Endemisk Madagaskar)
Rainforest scops owl
Otus rutilus

Torotorokaugle (Endemisk Madagaskar)
Torotoroka scops owl
Otus madagascariensis
   


Storflodugle (Botswana)
Pel's fishing-owl
Scotopelia peli


Hvitbrynugle (Madagaskar)
White-browed hawk-owl
Ninox superciliaris

Kirkeugle
Athene noctua

Malayfiskeuglen (Borneo)
Buffy Fish Owl
Ketupa ketupu
Nattravner Til toppen    

Nattravn (Frankrike)
Eurasian nightjar
Caprimulgus europaeus

Kragenattravn (Madagaskar)
Collared nightjar
Gatornis enarratus

Kurrefroskemunn (Borneo)
Large Frogmouth
Batrachostomus auritus
 
Bietere, råkefugler Til toppen CORACIIFORMES - Råkefugler    

Isfugl
Alcedo atthis

Tiaraisfugl (Namibia)
Alcedo cristata

Madagaskarisfugl (Madagaskar)
Malagasy Kingfisher
Corythornis vintsioides

Dvergisfugl (Endemisk for Madagaskar)
Pygmy Kingfisher
Corythornis madaggascariensis

Kastanjeisfugl (Sri Lanka)
Halcyon smyrnensis fusca

Lundisfugl (Namibia)
Woodland kingfisher
Halcyon senegalensis

Kafferisfugl (Namibia, Zambia)
Brown-hooded kingfisher
Halcyon albiventris

Flammeisfugl (Borneo)
Ruddy Kingfisher
Halcyon corymanda

Terneisfugl (Namibia)
Ceryle rudis

Kjempeisfugl (Namibia)
Megaceryle maximus


Ringisfugl (Costa Rica)
Megaceryle torquata
 

Storkenebbisfugl (Borneo)
Stork-billed Kingfisher
Pelargopsis capensis

Orientisfugl (Borneo)
Oriental Dwarf Kingfisher
Ceyx erithaca

Jadeisfugl (Borneo)
Collared KIngfisher
Todiramphus chloris
 
   
Kurol (Madagaskar)
Cuckoo-roller
Leptosomus discolor
 


Bieter (NEB)
European
bee-eater
Merops apiaster


Dvergbieter (Kenya)
Little bee-eater
Merops pusillus

Blåkinnbieter (Zanzibar)
Blue-cheeked bee-eater
Merops persicus

Blåhalebieter (Sri Lanka)
Blue-tailed bee-eater
Merops philippinus

Olivenbieter (Namibia)
Madagascar bee-eater, olive bee-eater
Merops superciliosus

Svalebieter (Namibia)
Swallow-tailed bee-eater
Merops hirundineus

Sinoberbieter (Namibia, Botswana)
Southern Carmine bee-eater
Merops nubicoides

Hvitpannebieter (Botswana)
White-fronted bee-eater
Merops bullockoides

Jadebieter (Borneo)
Blue-throated Bee-eater
Merops viridis
 
Rødskjeggbieter (Borneo)
Red-bearded Bee-eater
Nyctyornis amictus
 

Blåråke (Frankrike)
Coracias garrulus

Savanneråke (Kenya. Namibia)
Coracias caudatus

Striperåke (Namibia)
Coracias noevius
 

Brednebbråke (Zanzibar, Madagascar)
Broad-billed roller
Eurystomus glaucurus

Orientråke (Borneo)
Oriental dollarbird
Eurystomus orientalis
   

Tykknebbmarkråke (Madagaskar)
Short-legged ground-roller
Brachycepteracias leptosomus

Pittamarkråke (Madagaskar)
Pitta-like ground-roller
Atelornis pittoides

Langhalemarkråke (Madagaskar)
Long-tailed ground-roller
Uratelornis chimaera
 
  BUCEROTIFORMES - HÆRFUGLER, HORNFUGLER    

Hærfugl (Mallorca)
Upupa epops

Madagaskarhærfugl (Madagaskar)
Madagascan hoopoe
Upupa marginata
   

Hvitmaskehornfugl (Borneo)
White-crowned Hornbill
Berenicornis comatus

Neshornfugl (Borneo)
Rhinoceros Hornbill
Buceros rhinoceros

Orienthornfugl (Borneo)
Oriental Pied Hornbill
Anthracoceros albirostris

Malayhornfugl (Borneo)
Black Hornbill
Anthracoceros malayanus

Bronsehornfugl (Borneo)
Bushy-crested Hornbill
Aorrhinus galeritus

Arrhornfugl (Borneo)
Wreathed Hornbill
Rhyticeros undulatus

Rynkehornfugl (Borneo)
Wrinkled Hornbill
Rhabdotorrhinus corrugatus
 

Hererotoko (Namibia)
Tockus monteiri

Savannetoko (Tanzania)
Tockus deckeni

Savannetoko (Tanzania) HUNN
Tockus deckeni

Bantutoko (Zanzibar)
Tockus alboterminatus

Rødnebbtoko (Namibia)
Tockus erythrorhynchus

Gråtoko (Namibia)
Tockus nasutus

Ravinetoko (Namibia)
Tockus bradfieldi

Banantoko (Namibia)
Tockus leucomelas

Rødmaskehornravn (Kenya)
Bucorvus leadbeateri

Sørsabelnebb (Namibia)
Rhinopomastus cyanomelas
   
Spettefugler Piciformes Til toppen      

Flaggspett
Dendrocopus major

Hvitryggspett (SH) Geoatlas
Dendrocopus leucotos

Dvergspett (SH) Geoatlas
Dendrocopus minor
 

Kardinalspett (Namibia)
Dendropicos fuscescens
     

Grønnspett

Picus viridis

Gråspett (KME)
Picus canus


Rødvingspett (Borneo)
Crimson-winged Woodpecker
Picus puniceus

 

<Ceylonspett>
Dinopium psarodes

Tretåspett
Picoides tridactylus

Stripesvartspett
Dryocopus lineatus
 

Vendehals (KME)
Jynx torquilla

Kanadasevjespett (Cuba)
Sphyrapicus varius

Skyggespett (Borneo)
Maroon Woodpecker
Blythipicus rubiginosus

Maurspett (Borneo)
Rufous Woodpecker
Micropternus brachyurus

Tåreskjeggfugl (Kenya)
Tricholaema lachrymosa

Hvithodeskjeggfugl (Kenya)
Lybius leucocephalus

Krageskjeggfugl (Namibia)
Black-collared barbet
Lybius torquatus

Hvitbrynskjeggfugl (Tanzania)
Stactolaema leucotis

Gulgumpkobberslager (Zanzibar)
Pogoniulus bilineatus

Gullnakkeskjeggfugl (Borneo)
Golden-naped Barbet
Psilopogon pulcherrimus

Malaypikulett (Borneo)
Rufous piculet
Sasia abnormis

Sundaspett (Borneo)
Sunda Pygmy Woodpecker
Yungipicus moluccensis

Brunkragespett (Borneo)
Checker-throated Woodpecker
Chrysophlegma mentale
    503
Svaler Hirundinidae Til toppen      


Låvesvale Hør lyd
Barn Swallow
Hirundo rustica


Trådhalesvale (Botswana)
Hirundo smithii

Kystsvale (Borneo)
Pacific Swallow
Hirundo tahitica
 

Taksvale
Delichon urbicum

Grågumpsvale (Namibia)
Pseudhirundo griseopyga
   

Sandsvale (Brasil)
Riparia riparia

Hvitbrynsandsvale (Namibia)
Riparia cincta

Brunstrupesandsvale (Namibia)
Riparia paludicola
 

Gråbrystsvale (Brasil)
Progne chalybea

Hvitbremsvale (Guyana)
Tachycineta albiventer

Mangrovesvale (Costa Rica)
Tachycineta albilinea
 

Rustsvale (Kenya)
Cecropis semirufa

Amursvale (Kina)
Cecropis daurica
   
Seilere Til toppen      

Fosseseiler (Brasil)
Cypseloides senex

Alpeseiler (Portugal)
Apus melba

Småseiler (Madagaskar)
Little swift
Apus affinis

Afrikapalmeseiler (Madagaskar)
African palm swift
Cypsiurus parvus

Dvergtreseiler (Borneo)
Whiskered Treeswift
Hemiprocne comata

Dunfotsalangan (Borneo)
Plume-toed Swiftlet
Collocalia affinis
   
  TROGONIFORMES - TROGONER    

Rosenringtrogon (Borneo)
Diard's trogon
Harpactes diardii

Rødhettetrogon (Borneo)
Whitehead's trogon
Harpactes whiteheadii

Rødgumptrogon (Borneo)
Scarlet-rumped trogon
Harpactes duvaucelii
 
PASSERIFORMES - SPURVEFUGLER      
Spurver - Passeridae Til toppen      


Gråspurv Lyd
Passer domesticus


Gråspurv (indicus) (Sri Lanka)Lyd
Passer domesticus indicus

Middelhavsspurv
Passer hispaniolensis

Pilfink
Passer montanus

Boerspurv (Namibia)
Passer melanurus

Askespurv (Etiopia)
Passer swainsonii

Kraalspurv (Namibia)
Passer diffusus
 

Akasiespurv hann (Namibia)
Passer motitensis

Akasiespurv hunn (Namibia)
Passer motitensis
   
Buskspurver - Emberizidae Til toppen      


Gulspurv Lyd
Emberiza citrinella


Kornspurv
Emberiza calandra

Sivspurv
Emberiza schoenicus

Gullbrystspurv (Tanzania)
Emberiza flaviventris

Gråhodespurv (Kina)
Emberiza spodocephala

Dvergspurv (Kina)
Emberiza pusilla

Svovelspurv (Kina)
Emberiza sulphurata

Sibirspurv (Kina)
Emberiza aureola

Amurspurv (Kina)
Emberiza tristrami

Kappspurv (Namibia)
Emberiza capensis

Nomadespurv (Namibia)
Emberiza impetuani
 

Snøspurv
Plectrophenax nivalis

Lappspurv (SH) Geoatlas
Calcarius lapponicus

Camposspurv (Brasil)
Ammodramus humeralis

Rustkragespurv (Brasil)
Zonotrichia capensis
Jernspurver - Prunellidae Til toppen      

Jernspurv
Prunella modularis


 
Erler Til toppen      

Linerle Hør lyd
Motacilla alba

Linerle 'leucopsis' (Kina)
Motacilla alba ssp. leucopsis

Linerle 'ocularis' (Kina)
Motacilla alba ssp. ocularis

Svartryggerle (Irland)

Gulerle
Motacilla flava

Såerle (SH) Geoatlas
Motacilla thunbergi

Spansk gulerle (Portugal, Spania)
Motacilla flava var iberiae

Askeerle (Namibia)
Motacilla capensis


Vintererle
Motacilla cinerea


Afrikaerle (Tanzania)
Motacilla aguimp


Gulbukerle (Endemisk for Madagaskar)
Madagascan wagtail
Motacilla flaviventris

 

Piplerker Til toppen      


Heipiplerke Hør lyd
Anthus pratensis


Kanaripiplerke (Gran Canaria)
Anthus berthelotii

Markpiplerke (Frankrike)
Anthus campestris

Sibirpiplerke
Anthus hodgsoni

Tartarpiplerke
Anthus richardi

Trepiplerke
Anthus trivialis

Savannepiplerke
Anthus cinnamomeus

Lappiplerke
Anthus cervinus
Lerker Til toppen      


Sanglerke Hør lyd
Alauda arvensis


Topplerke
Galerida cristata

Krattopplerke (Menorca)
Galerida theklae

Kalanderlerke (Frankrike)
Melanocorypha calandra

Dverglerke (Frankrike)
Calandrella brachydactyla

Flekkdverglerke (Spania)
Calandrella rufescens

Rustdverglerke (Namibia)
Calandrella cinerea

Sylklolerke (Nambibia)
Chersomanes albofasciata

Dynelerke (Namibia)
Calendulauda erythrochlamys

Sabotalerke (Namibia)
Calendulauda sabota

Gruslerke (Namibia)
Ammomanopsis grayi

Rosennebblerke (Namibia)
Spizocorys conirostris
Pløsøyefugler Platysteiridae      

Priritbatis (Namibia)
Batis pririt

Markbatis (Namibia)
Lanioturdus turquiatus

Bantubatis
Chinspot batis
Batis molitor
 
Larveetere Campephagidae      

Svartlarveeter (Zambia)
Black cuckoo-shrike
Campephaga flava

Askelarveeter (Madagaskar)
Madagascan cuckoo-shrike
Coracina cinerea

Sundalarveeter (Borneo)
Sunda Cuckoo-shrike
Coracina larvata

Gråhakemønjefugl (Kina, Borneo)
Grey-chinned Minivet
Pericrocouts solaris

Parktrillefugl (Borneo)
Pied Triller
Lalaga nigra
     
Pachycephalidae      

Borneoplystrer (Borneo, Endemic)
Bornean Whistler
Pachycephala hypoxantha
     
Vireonidae, timaliidae      

Jungelprakttimal (Borneo)
Blyth's Shrike-babbler

Stripepannetimal (Borneo)
Grey-throated Babbler
Stachyris nigriceps

Sotkronetimal (Borneo)
Sooty-capped Babbler
Malacopteron affine

Sabahmarktimal (Borneo, Endemisk, NT)
Mountain Wren-Babbler
Napothera crassa

Hvitbrysttimal (Borneo)
White-chested Babbler
Trichastoma rostratum
     
Leiothrichidae - Lattertroster      

Sundalattertrost (Borneo)
Sunda Laughingthrush
Garrulax palliatus

Brunhodelattertrost (Borneo)
Chestnut-hooded Laughingthrush
Garrulax treacheri
   
Vangaer      

Brillevanga (Madagaskar)
Chabert vanga
Leptopterus chabert

Kroknebbvanga (Madagaskar)
Hook-billed vanga
Vanga curvirostris

Hvithodevanga (Madagaskar)
White-headed vanga
Artamella viridis
600
Smalnebbvanga (Madagaskar)
Tylas vanga
Tylas eduardii

Blåvanga (Madagaskar)
Blue vanga
Cyanolanius madagascarinus

Tykknebbvanga (Madagaskar)
Pollen's vanga
Xenopirostris polleni

Gapenebbvanga (Madagaskar)
Lafresnaye's vanga
Xenopirostris xenopirostris
 

Sigdnebbvanga (Madagaskar)
Sickle-billed vanga
Falculea palliata
 
Beltebias (Madagaskar)
Ward's flycatcher
Pseudobias wardi
 

Meisevanga (Madagaskar)
Red-tailed vanga
Calicalicus madagascariensis

Rødskuldervanga hunn (Madagaskar)
Red-shouldered vanga
Caliclicus rufocarpalis

Rødskuldervanga hann (Madagaskar)
Red-shouldered vanga
Caliclicus rufocarpalis
 

Merinavanga (Madagaskar)
Common newtonia
Newtonia brunneicauda

Antandroysanger (Madagaskar)
Achbold's newtonia
Newtonia archboldii
   
Brednebber      

Fløyelsasiti (Madagaskar)
Velvet asity
Philepitta castanea

Hvitskulderbrednebb (Borneo)
Black-and-red Broadbill
Cymbirhynchus macrorhynchos

Solstripebrednebb (Borneo)
Banded Broadbill
Eurylaimus javanicus

Sotbrednebb (Borneo)
Dusky Broadbill
Corydon sumatranus
Fossekaller Til toppen
Fossekall (JJ) Hør lyd
Cinclus cinclus


Brunfossekall (Kina)
Cinclus pallasii
 

Sidensvansfamilien Til toppen      

Sidensvans
Hør lyd
     
Finker - Fringillidae Til toppen      


Bokfink
Lyd
Fringilla coelebs


Kanaribokfink (La Gomera)
Fringilla coelebs ssp. tintillon


Blåfink (Tenerife)
Fringilla teydea

Bjørkefink (SH) Geoatlas
Fringilla montifringilla

Tornirisk
Carduelis cannabina


Gråsisik Lyd
Carduelis flammea


Stillits
Carduelis carduelis

Grønnfink
Carduelis chloris

Grønnsisik (NH)
Carduelis spinus

Hettesisik (Brasil)
Carduelis magellanica

Orientfink (Kina)
Choris sinica
 

Gulirisk
Serinus serinus

Kanariirisk
Serinus canaria

Stripeirisk (Etiopia)
Serinus striolatus

Stripehodeirisk (Etiopia)
Serinus gularis

Olivenirisk (Etiopia)
Serinus citrinelloides

Gulgumpirisk (Namibia)
Serinus atrogularis
   


Dompap hann Lyd
Pyrrhula pyrrhula


Dompap hunn (JJ)
Pyrrhula pyrrhula


Kjernebiter
Coccothraustes coccothraustes

 

Orientkjernebiter (Kina) - hunn
Eophona migratoria

Orientkjernebiter (Kina) - hann
Eophona migratoria
   

Grankorsnebb (KH)
Loxia curvirostra

Rosenfink
Carpodacus erythrinus
   

Diverse finker (Galapagos)

Småjordspurv (Galapagos)
Geospiza fuliginosa

Mellomjordspurv (Galapagos)
Geospiza fortis
 

Muskatnonne (Kina)
Lonchura punctulata topela

Hvitgumpnonne(Sri Lanka)
Lonchura striata striata

Kastanjenonne (Borneo)
Chestnut Muniah
Lonchura atricapilla
 

Svartryggmannikin (Tanania)
Spermestes bicolor

Dråpeastrild (Tanzania)
Hypargos niveoguttatus

Orangevingeastrild (Zambia)
Orange-winged pytilia
Pytilia afra
 

Blåastrild (Namibia)
Uraeginthus angolensis

Purpurastrild (Kenya)
Granatina ianthinogaster

Granatastrild
Granatina granatina
 

Fagereuphonia
Euphonia elegantissima

Fioleuphonia (Brasil)
Euphonia violacea

Vatreastrild (Namibia)
Estrilda astrild
 

Brunamarant (Namibia)
Lagonosticta nitidula

Rødnebbamarant (Namibia)
Red-billed firefinch
Lagonosticta senegala

Blodstrupeamadin (Botswana)
Amadina fasciata


Rødhodeamadin (Namibia)
Amadina erythrocephala

Dominikanerenke (Namibia)
Pin-tailed whydah
Vidua macroura

Gassermanikin (Madagaskar)
Madagascan manikin
Lonchura nana
   
Brillefugler - Zosteropidae      

Kappbrillefugl (Namibia)
Zosterops pallidus

Gulbrillefugl
Yellow white-eye
Zosterops senegalensis

Gråbukbrillefugl (Madagaskar)
Malagasy white-eye
Zosterops maderaspatanus

Lundbrillefugl (Borneo)
Oriental White-eye
Zosterops palpebrosus

Maskebrillefugl (Borneo)
Black-capped White-eye
Zosterops atricapilla
     

Dvergbrillefugl (Borneo, Endemisk)
Pygmy White-eye
Oculocincta squamifrons

Pirolbrillefugl (Borneo, Endemisk)
Mountain White-eye
Chlorocharis emiliae
   
Ovnfugler - Furnariidae Til toppen      

Haciendaovnfugl (Brasil)
Furnarius rufus
     
Smetter - Troglodytiidae Til toppen      

Hussmett (Brasil)
Troglodytes aedon
     
Spottefugler - Mimidae Til toppen      

Sangspottefugl (Equador)
Mimus polyglottos

Bahamasspottefugl (Bahamas)
Mimus gundlachii


Kattespottefugl (Bahamas)
Dumetella carolinensis


Langbrynspottefugl (Brasil)
Mimus saturninus

Tropespottefugl (Curacao)
Mimus gilvus
     
Larveetere - Campephagidae      

Gråhakemønjefugl (Kina)
Pericrocouts solaris
     
Parulaer - Parulidae Til toppen      

Brunkinnparula (Bahamas)
Dendroica tigrina

Myrparula (Cuba)
Dendroica palmarum

Gulstrupeparula (Bahamas)
Dendroica dominicus

Blåparula (Bahamas)
Dendroica caerulescens

Rødstjertparula Hann (Cuba)
Setophaga ruticilla

Rødstjertparula Hunn (Bahamas)
Setophaga ruticilla

Klatreparula (Bahamas)
Mniotilta varia

Ovnparula (Bahamas)
Seiurus aurocapillus

Buskparula (Bahamas)
Dendroica discolor

Hispaniolaspindalis (Bahamas)
Spindalis dominicensis
   
Pittidae - Pittaer      

Fagerpitta (Borneo)
Blue-headed Pitta
Hydrornis baudii
     
Artamidae - Svalestærfamilien Aegithinidae - Løvfuglfamilien
 

Hvitbuksvalestær (Borneo)
White-breasted Woodswallow
Artamus leucorynchus

Parkløvfugl (Borneo)
Common Iora
Aegithina tiphia
   
Sangere - Sylviidae, cettiidae, cisticolidae Til toppen      

Hagesanger

Sylvia borin

Maskesanger (Tenerife)
Spectacled Warbler
Sylvia conspicillata
   


Munk
Sang
Sylvia atricapilla


Mestersanger
Sylvia hortensis


Møller Sang
Sylvia curruca


Svarthodesanger
Sylvia menalocephala

Tornsanger
Sylvia communis

Rødstrupesanger (Frankrike)
Sylvia cantillans

Vinsanger(Frankrike)
Sylvia undata

Balearsanger (Mallorca)
Balaric warbler
Sylvia balearica

Rosenbuttnebb
Paradoxornis webbianus

Vulkansanger (Borneo)
Sunda Bush Warbler
Horornis vulcanus
  701

Cistussanger (Spania)
Cisticola juncidis

Torngressanger (Tanzania)
Cisticola chiniana

Kvitregressanger (Namibia)
Chirping cisticola
Cisticola pipiens

Gassercistussanger (Madagaskar)
Madgagascan cisticola
Cisticola cherina

Villnissanger (Namibia)
Camaroptera brevicaudata

Cettisanger (Mallorca)
Cetti's warbler
Cettia cetti
   

Trostesanger
Acrocephalus arundinaceus

Rørsamger
Acrocephalus scirpaceus

Spottesanger
Hippolais polyglotta

Gulsanger
Hippolais icterina


Løvsanger Sang
Phylloscopus trochilus


Bøksanger
Phylloscopus sibilatrix

Gransanger
Phylloscopus collybita

Kanarigransanger (Tenerife)
Phylloscopus canariensis

Østkronsanger (Kina)
Phylloscopus coronatus

Gulbrynsanger
Phylloscopus inornatus

Ussurisanger (Kina)
Phylloscopus tenellipes

Fuglekongesanger (Kina)
Phylloscopus proregulus

Japansanger (Kina)
Cettia diphone

Villnissanger (Kenya)
Camaroptera brachyura 

Gulbukprinia (Kina)
Prinia flaviventris

Svartbrystprinia (Namibia)
Prinia flavicans

Okerflankeprinia (Namibia)
Prinia subflava
 

Skjellkronestubbstjert (Kina)
Urosphena squameiceps

Borneostubbstjert (Endemisk Borneo)
Bornean Stubtail
Urosphena whiteheadi

Brunhodesanger (Borneo)
Yellow-breasted Warbler
Seicercus montis

Bergsanger (Borneo)
Mountain Leaf Warbler
Phylloscopus trivirgatus

Rustmaskesanger (Kina)
Abroscopus albogularis fulvifacies

Steinhopper (Namibia)
Achaetops pycnopygius
   

Gulbukeremomela (Namibia)
Eremomela icteropygialis

Dvergeremomela (Namibia)
Eremomela usticollis

Rustgumpsanger (Namibia)
Parisoma subcaeruleum
 

Gassersanger (Madagaskar)
Long-billed tetraka
Bernieria madagascariensis

Skogbunntetraka (Madagaskar)
Appert's tetraka
Xanthomixis apperti
   

Grønnjeri (Madagaskar)
Green jery
Neomixis viridis

Grånakkejeri (Madagaskar)
Common jery
Neomixis tenella

Kilehalejeri (Madagaskar)
Wedge-tailed jery
Hartertula flavoviridis
 

Halvørkensanger (Madagaskar)
Subdesert brush-warbler
Nesillas lantzii
     
Varslere - Laniidae Til toppen      


Varsler
Lanius excubitor


Rødhodevarsler (Portugal)
Lanius senator

Svartryggvarsler (Tanzania, Namibia)
Lanius collaris

Tornskate
Lanius collurio

Rustvarsler (Kina)
Long-tailed Shrike
Lanius schach

Brunvarsler (Kina)
Lanius cristatus

Rosenvarsler
Lanius minor

Akasievarsler
Grey-backed fiscal
Lanius excubitoroides

Krattvarsler
Southern Grey Shrike
Lanius meridionalis
     

Sumpbobo (Namibia)
Swamp boubou
Laniarius bicolor

Tropebobo (Namibia)
Tropical boubou
Laniarius aethiopicus

Karmingonolek (Namibia)
Laniarius atrococcineus

Orangebrystbuskvarsler (Zambia)
Orange-breasted bushsrike
Laniarius brauni

Skjærevarsler (Tanzania, Botswana)
Corvinella melanoleuca

Sørlig hvitkronevarsler (Namibia)
Eurocephalus anguitimens

Brunkronesjagra (Namibia)
Tchagra australis

Svarthjelmvarsler (Namibia)
Prionops retzii

Brubru (Namibia)
Nilaus afer
     
Vevere - Ploceidae Til toppen      

Svarthodevever (Lanzarote)
Ploceus melanocephalus

Skogvever (Zanzibar)
Ploceus bicolor

Brillevever (Tanzania)
Ploceus ocularis

Akasievever (Tanzania)
Ploceus spekei

Bergvever (Tanzania)
Ploceus baglafecht

Gullvever (Zanzibar)
Ploceus subaureus

Tavetavever (Tanzania)
Ploceus castaneiceps

Landsbyvever (Lanzarote)
Ploceus cucullus

Svartmaskevever (Namibia)
Ploceus velatus

Kastanjevever (Namibia)
Ploceus rubiginosus

Brunstrupevever (Botswana)
Southern brown-throated weaver
Ploceus xanthopterus

Sakalavavever (Madagaskar)
Sakalava weaver
Ploceus sakalava

Tykknebbvever (Tanzania)
Amblyospiza albifrons

Hvithodevever (Kenya)
Dinemellia dinemelli

Hvitbrynvever (Namibia)
Plocepasser mahali

Rødnebbbøffelvever (Namibia)
Bubalornis niger

Blodnebbvever (Nambia)
Quelea quelea

Skjeggvever (Namibia)
Sporpipes squamifrons

Blokkvever(Namibia)
Philetairus socius

Rødbisp (Botswana) Hunn
Southern red bishop
Euplectes orix

Rødvever (Madagaskar)
Red foudy
Foudia madagascariensis
     
Paridae - Meiser Til toppen      

Kjøttmeis
Parus major


Blåmeis
Lyd Lyd


Toppmeis (NH)


Stjertmeis


Granmeis


Løvmeis


Gulkinnmeis (Kina)
Parus spilonotusSvartmeis (JJ)
Lyd

Skjeggmeis hann

Skjeggmeis hunn

Kalottmeis

Bekmeis (Namibia)
Parus carpi
     
Spettmeiser Til toppen      

Spettmeis
     
Svalestærfamilien (Artamidae) Til toppen      

Askesvalestær (Sri Lanka)
Artamus fuscus
     
Fluesnappere - Muscicapidae Til toppen      

Gråfluesnapper
Muscicapa striata

Brunfluesnapper (Kina, Sri Lanka, Borneo)
Muscicapa dauurica

Gråstripefluesnapper (Kina)
Muscicapa griseisticta


Askefluesnapper (Zambia)
Ashy flycatcher
Muscicapa caerulesens


Sort og hvit fluesnapper hunn
Ficedula hypoleuca

Sort og hvit fluesnapper hann
Ficedula hypoleuca

Dvergfluesnapper
Ficedula parva

Narsissfluesnapper (Kina)
Ficedula narcissina

Aurorafluesnapper (Borneo)
Snowy-browed Flycatcher
Ficedula hyperythra

Hvitbrynfluesnapper (Borneo)
Little Pied Flycatcher
Ficedula westermanni
   

Trostefluesnapper (Namibia)
Bradornis infuscatus

Kalaharifluesnapper
Bradornis mariquensis

Tornfluesnapper (Kenya)
Bradornis microrhynchus
802

Hvitkroneshama (Borneo, Endemisk)
White-crowned Shama
Copsychus stricklandii

Gasserskjæreskvett hann (Endemisk for Madagaskar)
Madagascar magpie-robin
Copsychus albospecularis

Gasserskjæreskvett hunn (Endemisk Madagaskar)
Madagascar magpie-robin
Copsychus albospecularis

Orientskjæreskvett (Borneo)
Oriental Magpie-Robin
Copsychus saularis

Fiskalfluesnapper (Namibia)
Sigelus silens

Blåstrupefluesnapper (Borneo, NT)
Malaysian Blue Flycatcher
Cyornis turcosus

Indigofluesnapper (Borneo)
Indigo Flycatcher
Eumyias indigo

Sabahfluesnapper (Endemisk for Borneo)
Eyebrowed Jungle Flycatcher
Vauriella gularis

Vekselparadismonark rød (Madagascar)
Malagasy paradise flycatcher
Terpsiphone mutata

Vekselparadismonark hvit (Madagascar)
Malagasy paradise flycatcher
Terpsiphone mutata
   

Steinskvett
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe

Ørkensteinskvett (Oman)
Desert Wheatear
Oenanthe deserti

Hvitvingesteinskvett (Namibia)
Mountain Wheatear
Oenanthe monticola

Svartsteinskvett
Black Wheatear
Oenanthe leucura

Hvitryggsteinskvett (Kypros)
Finsch's Wheatear
Oenanthe finschii
     

Ruststjert (Namibia)
Cercomela familiaris

Hereroskvett (Namibia)
Namibornis herero

Smekkepalmeskvett (Zambia)
Collared palm-thrush
Cichladusa arquata
 

Kalaharikrattskvett (Namibia)
Cercotrichas paena

Jungelkrattskvett (Namibia)
Cercotrichas leucosticta

Kanelkrattskvett (Namibia)
Bearded scrub-robin
Cercotrichas quadrivirgata
 

Rødstrupe
Erithacus rubecula Sang
     

Buskskvett
Saxicola rubetra

Jernskvett (Kina)
Saxicola ferreus

Svartstrupe (Frankrike)
Saxicola rubicola

Madagaskarsvarstrupe (Madagaskar)
Madagascan stonechat
Saxicola sibilla

Hvitkronekløftstjert (Kina)
White-crowned Forktail
Enicurus leschenaulti

Borneokløftstjert (Endemisk for Borneo)
Bornean Forktail
Enicurus leschenaulti borneensis

Borneoplystretrost (Endemisk for Borneo)
Bornean Whistling Thrush
Myophonus borneensis
 

Blåstrupe hann
Luscinia svecica

Blåstrupe hunn (NH)
Luscinia svecica

Sørnattergal
Luscinia megarhynchos
 
 
Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus

Svartrødstjert
Phoenicurus ochruros
 

Etiopiafluesnapper (Etiopia)
Melaenornis chocolatinus

Flekkpalmeskvett (Tanzania)
Cichladusa guttata

Hvitbrynkrattskvett (Tanzania)
Cercotrichas leucophrys
 

Hvitbryntrosteskvett (Kenya, Namibia)
Cossypha heuglini

Kaffertrosteskvett (Tanzania)
Cossypha caffra

Strimmelparadismonark (Tanzania)
Terpsiphone viridis


Orientskjæreskvett (Sri Lanka)
Copsychus saularis

Cyanfluesnapper (Kina) Hunn
Cyanoptila cyanomelana

Cyanfluesnapper (Kina) Hann
Cyanoptila cyanomelana

Blåstjert (Kina)
Tarsiger cyanurus
 

Blyrødstjert (Kina) Hunn
Rhyacornis fuliginosa

Blyrødstjert (Kina) Hann
Rhyacornis fuliginosa

Thalassinfluesnapper (Kina)
Eumyias thalassinus
 

Sølvpannesteintrost
Monticola brevipes

Kyststeintrost (Madagaskar)
Littoral rock-thrush
Monticola imerina
   
Tyranner - Tyrannidae Til toppen      

Karibkongetyann (Cuba)
Tyrannus caudifasciatus

Gaffeltyrann (Brasil)
Tyrannus savana

Tropekongetyann
Tyrannus melancholicus
 

Stripetyrann (Brasil)
Myiodynastes maculatus

Cubatyrann (Cuba)
Myiarchus sagrae

Karibpivi
Contopus caribaeus

Perlebåndtyrannulett (Brasil)
Ornithion inerme

Maskevanntyrann (Brasil)
Fluvicola nengeta

Hvitskuldervanntyrann (Guyana)
Fluvicola pica

Småkiskadi (Brasil)
Philohydor lictor

Storkiskadi (Costa Rica)
Pitangus sulphuratus

Båtnebbtyrann (Brasil)
Megarynchus pitangua

Gråtyrann (Brasil)
Xolmus cinereus
   
Trostefugler Til toppen      

Gråtrost

Rødvingetrost
   


Svarttrost hann
Fjellatlas Sang


Svarttrost unge

Kinasvarttrost
Turdus mandarinu

Ringtrost

Måltrost (SH)
Geoatlas Sang

Duetrost (Irland)
Turdus viscivorus

Auroratrost (Etiopia)
Turdus olivaceus

Pilskriketrost (Tanzania, Namibia)
Turdoides jardineii

Gulnebbskriketrost (Sri Lanka)
Turdoides affinis

Hvitskriketrost (Namibia)
Turdoides bicolor

Sumpskriketrost
Hartlaubs babbler
Turdoides hartlaubii

Rustbuktrost (Brasil)
Turdus rufiventris


Brasilskifertrost (Brasil)
Turdus subalaris


Blekbrysttrost (Brasil)
Turdus leucomelas

Rødleggtrost
Turdus plumbeus

Bruntrost (Kina)
Turdus eunomus
     

Blåtrost (Portugal)
Monticola solitarius

Marktrost (Namibia)
Psophocichla litsipsirupa

Fruktplukker (Borneo, Endemisk)
Fruithunter
Chlamydochaera jefferyi
 
Leiothrichidae - Lattertroster


 

Brillelattertrost (Kina)
Garrulax canorus

Maskelattertrost (Kina)
Garrulax perspicillatus
   
Blomsterfugler - Dicaeidae      

Ildbukblomsterfugl (Borneo)
Orange-bellied Flowerpecker
Dicaeum trigonostigma
     
Regulidae - Fuglekonger Til toppen      
fuglekonge
Fuglekonge (SH)
Regulus regulus
fuglekonge
Rødtoppuglekonge (Portugal)
Regulus ignicapillus

 


       
Icteridae - Trupialer Til toppen  
 

Storhaletrupial (Ecuador)
Quiscalus mexicanus

Englerketrupial (Cuba)
Sturnella magna

Antilltrupial (Cuba)
Quiscalus niger

Ildvingetrupial (Cuba)
Agelaius assimilis

Chopitrupial (Brasil)
Gnorimopsar chopi

Gultrupial (Guyana)
Icterus nigrogularis

Silketrupial hann (Guyana)
Molothrus bonariensis

Silketrupial hunn (Guyana)
Molothrus bonariensis

Rødgumpkasik (Brasil)
Cacicus haemorrhous

Gulgumpkasik (Brasil)
Cacicus cela
   
       
Stærer (Sturnidae) Til toppen      

Stær
Sturnus vulgaris

Silkestær (Kina)
Sturnus sericeus


Sotstær (Kina)
Sturnus cineraceus


Middelhavsstær
Sturnus unicolor


Hyrdestær (Oman)
Common mynah
Acridotheres tristis
900
Ceylon Hyrdestær (Sri Lanka)
Acridotheres tristis melanosternus

Krøllstær (Kina)
Acridotheres cristatellus

Javastær (Borneo)
Javan Myna
Acridotheres javanicus

Praktstær (Kenya)
Lamprotornis superbus

Fiolettglansstær (Kenya)
Lamprotornis purpuroptera

Masaistær (Kenya)
Lamprotornis hildebrandti

Grønnglansstær (Namibia)
Lamprotornis nitens

Mopaneglansstær (Namibia)
Lamprotornis mevesii

Orientstær (Borneo)
Asian Glossy Starling
Aplonis panayensis

Beostær (Borneo)
Common Hill Myna
Gracula religiosa
 

Blekvingestær (Namibia)
Onychognathus nabouroup

Flikstær (Namibia)
Creatophora cinerea
   

Gulnebboksehakker (Tanzania)
Buphagus africanus

Rødnebboksehakker (Kenya)
Buphagus erythrorhynchus
 
Ametyststær HUNN (Kenya)
Cinnyricinclus leucogaster
Corvidae kråkefugler Til toppen      

Skjære
Pica pica
Lyd

Skjære (Kina)
Pica pica sericea


Kråke
Corvus cornix
Lyd


Ravn
Corvus corax

Hvitbrystkråke (Tanzania)
Corvus albus

Kornkråke
Corvus frugilegus

Kaie
Corvus monedula
Lyd

Smalnebbkråke (Namibia)
Corvus capensis

Huskråke (Zanzibar)
Corvus splendens

Huskråke (Sri Lanka)
Corvus splendens protegatus

Arkipelkråke (Borneo)
Slender-billed Crow
Corvus enca
 

Nøttekråke
Nucifraga caryocatactes

Borneosvartskrike (Borneo)
Black Magpie
Platysmurus leucopterus

Jadeskjære (Borneo, ednemisk)
Bornean Green Magpie
Cissa chinensis

Gråryggskjære (Borneo, Endemisk)
Bornean Treepie
Dendrocitta cinerascens

Nøtteskrike
Garrulus glandalius

Lavskrike (GB)
Perisoreus infaustus

Asurskrike (Brasil)
Cyanocorax caerulus

Plysjskrike (Brasil)
Cyanocorax chrysops

Småskjæreskrike (Nicaragua)
Calocita formosa

Rødnebbskjære (Kina)
Urocissa erythrorhyncha

Blåskjære (Kina)
Cyanopica cyanus
 
Drongoer      

Svartdrongo (Kina)
Dicrurus macrocercus

Hvitbukdrongo (Sri Lanka)
Dicrurus caerulescens

Savannedrongo (Namibia)
Fork-tailed drongo
Dicrurus adsimilis

Børstedrongo (Madagascar)
Crested drongo
Dicrurus forficatus

Askedrongo (Borneo)
Ashy Drongo
Dicrurus leucophaeus

Hårdrongo (Borneo)
Hair-crested Drongo
Dicrurus hottentottus

Dragedrongo (Borneo)
Greater Racket Drongo
Dicrurus paradiseus
 
Rhipiduridae - Viftestejerter      

Hvitstrupeviftestjert (Borneo)
White-throated Fantail
Rhipidura albicollis

Perleviftestjert /Borneo)
Spotted Fantail
Rhipidura perlata
   
Trekrypere Til toppen      

Trekryper (SH)
Geoatlas
     
Oriolidae - Piroler      

Orientpirol (Sri Lanka)
Oriolus xanthornus
     
Thraupidae - Tanagere Til toppen

Skifergresspurv (Bahamas)
Tiaris bicolor

Cubagresspurv hann (Bahamas)
Tiaris canorus

Cubagresspurv hunn (Bahamas)
Tiaris canorus
 

Bispetanagar (Brasil)
Thraupis episcopus

Gullhettetanagar (Costa Rica)
Tangara larvata

Dropletanagar (Costa Rica)
Tangara guttata

Sølvstrupetanagar (Costa Rica)
Tangara icterocephala

Safranspurv (Brasil)
Sicalis flaveola

Sayacatanagar (Brasil)
Thraupis sayaca

Sølvnebbtanagar Hann (Brasil)
Ramphocelus carbo

Sølvnebbtanagar Hunn (Brasil)
Ramphocelus carbo

Topastanagar (Guyana)
Tangara cayana ssp. cayana

Palmetanagar (Brasil)
Thraupis palmarum
   

Rødhettekardial (Brasil)
Paroaria gularis

Jakarinispurv (Surinam)
Volatinia jacarina

Banansmett (Bahamas)
Coereba flaveola

Rødbrynspurv
Loxigilla violacea

Rødbeinhonningkryper (Costa Rica)
Cyanerpes cyaneus

Grønn honningkryper (Costa Rica)
Chlorofanes spiza
 
Brunstrupesaltator (Costa Rica)
Saltator maximus

Blådaknis (Brasil)
Dacnis cayana
     
Bylbyler Til toppen      

Hvitørebylbyl
Pycnonotus leucotis


Araberbylbyl (Oman)
Pycnonotus xanthopygos

Hagebylbyl (Kenya)
Pycnonotus barbatus

Kinabylbyl
Pycnonotus sinensis

Gulstenkbylbyl (Borneo)
Pale-faced Bulbul
Pycnnonotus flavescens

Rødgumpbylbyl (Sri Lanka)
Pycnonotus kafer

Rødbrillebylbyl (Namibia)
Pycnonotus nigricans

Gulgumpbylbyl (Borneo)
Yellow-vented Bulbul
Pycnonotus goiavier

Olivenvingebylbyl (Borneo)
Olive-winged Bulbul
Pycnonotus plumosus

Okerbylbyl (Borneo)
Ochraceous Bulbul
Alophoixus ochraceus

Gråkinnbylbyl (Borneo)
Grey-cheeked Bulbul
Alophoixus bres

Gulbukbylbyl (Borneo)
Yellow-bellied Bulbul
Alophoixus phaeocephalus

Kanelbrystbylbyl (Kina)
Ixos mcclellandii

Kinafinkebylbyl (Kina)
Spizixos semitorques cinericapillus

Gulbukløvbylbyl (Namibia)
Chlorocichla flaviventris

Madagaskarbylbyl (Madagaskar)
Malagasy bulbul
Hypsipetes madagascariensis

Okergumpbylbyl (Borneo)
Buff-vented Bulbul
Iole crypta
     
Solfugler Til toppen      

Purpursolfugl (Oman)
Cinnyris asiaticus


Venussolfugl (Tanzania)
Cinnyris venustus


Akasiesolfugl (Tanzania)
Cinnyris mariquensisKaffersolfugl (Namibia)
Cinnyris fusca

Purpurbåndsolfugl
Purple-banded sunbird
Cinnyris bifasciatus

Talatalasolfugl (Namibia)
White-breasted sunbird
Cinnyris talatala

Souimangasolfugl hann (Madagaskar)
Souimanga sunbird
Cinnyris sovimanga

Souimangasolfugl hunn (Madagaskar)
Souimanga sunbird
Cinnyris sovimanga

Purpurgumpsolfugl (Sri Lanka) Hunn
Leptocoma zeylonica

Purpurgumpsolfugl (Sri Lanka) Hann
Leptocoma zeylonica

Gaffelsolfugl (Kina)
Aethopyga christinae latouchii

Smykkesolfugl (Namibia)
Collared sunbird
Hedydipna collaris
  PSITTACIFORMES - PAPEGØYEFUGLER
   

Gulvingerødara (Costa Rica)
Ara macao

Gulissepapegøye
Poicephalus meyeri

Blånakkepapegøye (Borneo)
Blue-naped Parrot
Tanygnathus lucionensis

1000

Svartpapegøye (Madagascar)
Lesser vasa parrot
Coracopsis nigra

Vasapapegøye (Madagaskar)
Greater vasa parrot
Coracopsis vasa

Gråhodet dvergpapegøye (Madagaskar)
Grey-headed lovebird
Agapornis canus

Rosenhodet dvergpapegøye (Namibia)
Agapornis roseocollis

Langhaleparakitt (Borneo)
Long-tailed Parakeet
Psittacula longicauda

Blåisset flaggermuspapegøye (Borneo)
Blue-crowned Hanging Parrot
Loriculus galgulus
   
  GALBULIFORMES - JAKAMARFUGLER  

Svaledovenfugl (Brasil)
Chelidoptera tenebrosa


 
  STRUTHIONIFORMES - STRUTSEFUGLER    

Struts (Kenya)
Struthio camelus
     
       
       
  COLIIFORMES - MUSFUGLER    

Brunmusfugl (Kenya)
Colias striatus

Rødmaskemusfugl (Namibia)
Urocolius indicus
   
      1026