Home

Løvsanger

  Phylloscopus trochilus
Willow warbler
Foto Kristin Vigander Sverige Tåkeren naturreservat juli 2013 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006

Latinsk navn  
Familie Sangere
Karakteristika Liten og nett bygd med tynne ben og spisst nebb.Livlig og rastløs, smetter mye rundt i trekroner og buskas på insektjakt. Karakteristiske trekk er først og fremst en hvit eller gulhvit øyenstripe. Overside grå-brungrønn. Bein som regel brunrosa
Størrelse 11-12.5 cm
Utbredelse Hekker vanlig hvor som helst der det vokser trær eller høye busker, og er en av Europas mest tallrike fugler, kanskje med 10 millioner par bare i Norge.
Andre som ligner Gransanger
 
Foto Kristin Vigander Bøgaset august 2006   Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012
 
 
Foto Kirstin Vigander OP Fokstumyra juli 2016 Foto Kristin Vigander OP Kongsvold juli 2019