Home

Måltrost

Turdus philomelos
Song thrush

 

Foto Svein Hjelmeset    
Hør måltrosten synge (kilde www.fjellatlas.no)
Latinsk navn
Familie
Karakteristika Liten og nokså kompakt, temmelig kortstjertet. Hurtig, noe rykkete flukt. Brun over, gulhvit eller hvit under, tett dekorert med svarte flekker. Vingeunderside rustbeige, kan iblant ses i flukt. Har ofte litt varmere oker tone på kroppssiden langs vingekanten (og på brystet), men er aldri rustrød som rødvingetrost, og mangler dennes hvite hodetegninger. Kjønnene like (Kilde: Gyldendals store fugleguide)
Størrelse 20-22 cm
Utbredelse
Andre som ligner Rødvingetrost