Home

Munk

  Sylvia atricapilla
Blackcap
Foto Kristin Vigander Holmenkollen mai 2010 hann Foto Kristin Vigander Holmenkollen mai 2010 hann Foto Kristin Vigander Holmenkollen mai 2010 hann
Latinsk navn  
Familie Sangere
Karakteristika Nokså kraftig bygd, omtrent som hagesanger. Skittengrå over, lyst olivengrå under. Hannen har en liten svart hette, hunnen har en rødbrun hette.
Størrelse 13,5-15 cm
Utbredelse Hekker i fuktig eller skyggerik skog med tett undervegetasjon
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander RO Utsira oktober 2011 (hunn) Foto Kristin Vigander RO Utsira oktober 2011 (hunn) Foto Kristin Vigander OSLO Gressholmen mai 2009