Home

Polarmåke

Larus hyperboreus
Glaucous gull
Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 (voksen, sommer) Foto Rolf Johansen Arendal februar 2012 (1.vinter) Foto Rolf Johansen Arendal februar 2012 (1.vinter)
Latinsk navn
Familie
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner Grønlandsmåke
 
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 (voksen, sommer) Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 (voksen, sommer)