Home

Rødnebbterne

Sterna paradisaea
Arctic tern
Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013
Latinsk navn
Familie
Karakteristika Svært lik makrellterna. Men litt mindre størrelse, kortere nebb, hode og hals, - men lengre stjert. Rødnebbterna har svært korte ben og litt smalere vinger enn makrellterna.
Størrelse Lengde 34-37 cm, Vingespenn 70-80 cm
Utbredelse
Andre som ligner

makrellterne

Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013