Kristins flora
Cuba og Bahamas fugler

Rovterne

Hydroprogne caspia
Caspian tern
Foto Kristin Vigander Cuba Trinidad november 2012 FFoto Kristin Vigander Cuba Trinidad november 2012 Foto Kristin Vigander Walvis Bay Namibia november 2016
Informasjon
Familie Charadriiformes - Sternidae
Karakteristika
Størrelse 48-58 cm.
Utbredelse Lokalt vanlig og hekker antakelig på Cuba
Lignende art