Home

Rustlegglente

Harpagus diodon
Rufous-thighed Kite
Foto Kristin Vigander Rio de Janeiro november 2014 Foto Kristin Vigander Rio de Janeiro november 2014 Foto Kristin Vigander Rio de Janeiro november 2014
Latinsk navn
Familie Rovfugler
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse Hekker sparsomt i Norge
Andre som ligner Svartglente
 
   
Foto Kristin Vigander Rio de Janeiro november 2014